PRO Linter wil dat college meer moeite doet om subsidies naar gemeente te halen

gemeentehuis Linter

PRO Linter dringt bij het bestuur aan om meer moeite doen om subsidies binnen te halen voor de realisatie van het sport- en recreatiecomplex in Drieslinter. De zes gemeenteraadsleden van de partij vragen aan het college van burgemeester en schepenen hiervoor harder hun best te doen. “Ook op het vlak van hedendaagse sportieve en culturele faciliteiten mag er best een tand(je) bijgestoken worden”, luidt het.

De partij verwacht dat er bij dergelijke projecten gestreefd wordt naar een maximale optimalisatie en een maatschappelijk rendement. “Ook het aantrekken van subsidies hoort daarbij. Precies daarom moet voor ons elke mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies grondig worden onderzocht en moet er zeer actief worden geijverd om deze te bekomen”, zegt gemeenteraadslid Raf Dewelde. “Aangezien ook het laatste meerjarenplan geen rekening leek te houden met subsidies hebben we zelf het één en ander nagetrokken bij de betrokken administraties en de bevoegde minister. Hoewel het regelmatig mogelijk is om subsidies aan te vragen voor bovenlokale sportinfrastructuur werd er door het bestuur van Linter nooit een aanvraagdossier ingediend.”
De indicatieve subsidiesimulator zou wel, zo weet nog steeds PRO Linter, twee keer gebruikt zijn, maar deze weerhield het project niet. “Mits enkele aanpassingen in de aanvraag kan het dossier mogelijks toch weerhouden worden. Het is jammer dat de afgelopen jaren geen actief overleg werd gepleegd om tot een sterk aanvraagdossier te komen. Daarom vragen we het college om actief, samen met de bevoegde instanties, na te gaan of en hoe het dossier verbeterd kan worden in de hoop toch nog subsidiëring naar onze gemeente te halen voor dit project”, gaat raadslid Bettina Sandermans verder.

Meteen aan de slag gaan 

De laatste subsidieoproep van de legislatuur loopt nog tot 31 maart. “We rekenen erop dat het schepencollege daarom meteen aan de slag gaat, in de hoop het kostenplaatje van dit project te optimaliseren. Dit komt niet enkel de betrokken verenigingen ten goede maar creëert ook extra financiële ruimte, hetgeen al onze inwoners ten goede komt”, besluit Dewelde.

Lees meer over