Burgemeester Linter onderneemt actie: "Sabam, laat het lokaal cultureel erfgoed niet verdwijnen"

tractor
De verschillende tractorstoeten worden steeds populairder. Dat merkten ze ook bij Sabam en dus maakten ze bekend dat ieder voertuig dat muziek speelt, 51,17 euro plus btw  moet betalen.
"Dergelijke tractorprocessies zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Geel, Wakkerzeel, Wiekevorst, Assent, Kortenaken, Hoeleden, Tienen, Kumtich, Zoutleeuw, Linter, Mal tot Tongeren", zegt Marc Wijnants, burgemeester van Linter (CD&V).

"De tractorstoeten zijn een garantie om mekaar nog eens tegen het lijf te lopen, mekaar nog eens goeiedag te zeggen, kortom een gezellige bedoening waar je mekaar nog eens tegenkomt. En net nu worden de deelnemers met de rug tegen de muur gezet. Dat kan niet. Wij willen het lokaal cultureel erfgoed vrijwaren en roepen Sabam op om dit niet te laten verdwijnen."

De burgemeester van Linter schreef een brief naar Sabam en vraagt hen om dringend aan tafel te gaan zitten, om tot een oplossing te komen.

Hij somt twee voorstellen op, die een oplossing kunnen bieden:

Sabam kan de eigen tariferingsrechten aanpassen 
" Wij verwijzen naar de wet van 10 en 19 april 2014 inzake intellectuele eigendom, onderafdeling 1. – Tariferings-, innings- en verdelingsregels Boek  XI artikel .249. § 1. “De vennootschappen voor het beheer van de rechten stellen tariferingsregels en innings- en verdelingsregels vast voor alle exploitatiewijzen waarvoor zij rechten van de rechthebbenden beheren… In casu kan Sabam een nultarief invoeren."

Sabam geeft nu reeds steun aan vele culturele evenementen
"Een tractorprocessie is een cultureel evenement met een lokale erfgoedwaarde. Sabam zou de tractorprocessies een culturele toelage kunnen toekennen ten belope van de taxatie."


De brief werd eveneens verstuurd naar minister-resident Jan Jambon (N-VA), die cultuur onder zijn bevoegdheid heeft.

 

Lees meer over