Komst van McDonald's in Tielt-Winge op de helling

McDonald's

Inwoners van Tielt-Winge tekenden bij de provincie Vlaams-Brabant beroep aan nadat de gemeente hun bezwaar tegen de komst van een vestiging van McDonald’s langs de Leuvensesteenweg had weerlegd. De gemeente vergunde in juni de bouw van een McDonald’s met een drive en de omgevingsaanleg. Er zouden net geen 50 parkeerplaatsen komen.

Reden waarom de indieners bezwaren hebben tegen de komst van een McDonald’s in Tielt-Winge is, zo zegt burgemeester Rudi Beeken (WIJ Tielt-Winge), dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet uitsluit dat er onteigeningen moeten gebeuren voor een afslagstrook en dat bedreigt de woning van de beroepsindieners. 

“In zo'n omstandigheden begrijp ik de ongerustheid van die mensen wel. Anderzijds is het wel zo dat de rooi- en de bouwlijn daar al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw aangeeft dat de gebouwen daar te kort op de baan staan en bleek er enkele jaren terug ook al, uit een studie van Technum, dat ook voor de heraanleg van de Leuvensesteenweg achttien woningen in de weg staan. Het gros daarvan is intussen verdwenen en dit dossier voegt er daar met zekerheid één aan toe. De woning van de bezwaarindieners wordt momenteel nog ontzien. De N2 is een drukke baan met elke dag files in de richting van het Gouden Kruispunt; reden waarom er een busbaan werd aangelegd. Men vreest extra filelast zoals in Aarschot, naast bijkomende geluids- en lichtoverlast.”

Op de website van het busbedrijf op wiens terreinen de vergunning is uitgereikt staat trouwens te lezen dat er geen officiële beslissing is over de verkoop van het terrein maar volgens Beeken legde de vergunningsaanvrager een ondertekend document voor waaruit iets anders blijkt. 

Het termijn om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen loopt nog tot 20 juli. Nadien moet de provincie oordelen over de bezwaarschriften en het al dan niet afleveren van een vergunning.

Lees meer over