Tiense groothandel Marma mag advies uitbrengen aan de overheid

Marma
Marma, bio- en ecoverdeler uit Tienen, kreeg naar aanleiding van de publicatie van het Strategisch Plan Bio 2023-2027 de eer hun expertise te delen rond de huidige problematiek in de bioproductie- en consumptiemaatschappij. ​Met als resultaat enkele puntjes voor verbetering zoals een aanpassing van het 5x5% plan. 

Marma kreeg de gelegenheid een toelichting te geven over de evolutie en de werking van de Belgische biomarkt en de moeilijke situatie waarin, zeker in tijden na corona, de onafhankelijke gespecialiseerde winkelier zich bevindt. Biolandbouw en bioconsumptie bieden samen de pasklare oplossing voor actuele problemen zoals overbemesting, daling van biodiversiteit, erosie en klimaatopwarming. 

Het nieuwe Strategisch Plan Bio stippelt de strategie uit voor de biologische landbouwproductie in Vlaanderen voor de periode 2023-2027. Het plan geeft invulling aan de bio-doelstelling van de Europese “Van boer tot bord” strategie en formuleert 5x5%-groeiambities op maat van de Vlaamse biolandbouw. Het plan kwam er na een brede consultatieronde en samenwerking tussen het Departement Landbouw en de verschillende stakeholders van de biologische landbouw in Vlaanderen. 

Tegen 2030 wil Europa in haar actieplan minstens 25% van de Europese landbouw doen omschakelen naar biologische landbouw. Vlaanderen hinkt hier ver achterop met amper 1.6% van de landbouwoppervlakte, verdeeld over 621 bedrijven. Om de doelstelling in Vlaanderen te behalen is een verwachte bioconsumptie groei van 20% nodig en een toename van 33% in de bioproductie. 

Om de bioconsumptie te stimuleren werden er alvast een aantal ideeën gelanceerd, zoals een volledige openheid en bewustmaking bij het grote publiek over de actuele industriële landbouw en de immense voordelen die een biologische productie meebrengt voor het milieu en het klimaat maar ook voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid. “Wij grepen terug naar het vroegere idee van Marma om de bioconsumptie BTW vrij te maken, maar met die nuance dat ook de bioproducenten hun aankopen BTW vrij worden. ​ Bio landbouw is immers recyclage landbouw, ​ circulaire productie die grondstoffen recupereert”, weet Steve Portauwe, Algemeen Directeur van Marma, te vertellen. “Ook de grote industriële landbouwbedrijven recupereren hun BTW op al hun aankopen via de BTW aangifte. ​ Het argument dat de bio landbouwer met deze maatregel zou bevoordeeld worden houdt in die zin geen steek”, vult Steve aan. ​ 

Marma waardeert het ten harte dat de overheid komt luisteren naar de voorgelegde adviezen en staan volledig open om hun expertise ten dienste te blijven stellen.