Verhoogd lood- en nikkelgehalte in drinkwater woonzorgcentrum Sint-Rochus en assistentiewoningen Gesloten Hof

WZC Sint-Rochus
Breaking
Tot nader order wordt in woonzorgcentrum Sint-Rochus en de assistentiewoningen van het Gesloten Hof geen leidingwater meer gebruikt voor consumptie. Die beslissing kwam er nadat een recente analyse van het drinkwater een verhoogd loodgehalte aan het licht bracht. In het drinkwater van de assistentiewoningen werd eveneens een verhoogd nikkelgehalte vastgesteld.

“Uit de resultaten van de drinkwateranalyse voor het woonzorgcentrum blijkt dat de  maximum toegelaten waarde voor lood 20 keer werd overschreden”, zegt plaatsvervangend burgemeester Bert Van der Auwera (Open Vld). “Voor de assistentiewoningen van het Gesloten Hof werd 5,43 keer de  overschrijding van de maximum toegelaten waarde voor lood en 1,465 keer de overschrijding van de maximum toegelaten waarde voor nikkel vastgesteld.”

Daarom adviseert het FAVV uit voorzorg om het drinkwater op de locaties niet te gebruiken voor consumptie of voor de bereiding van eten en warmtedranken. “In plaats daarvan wordt aangeraden om flessenwater te gebruiken.”

Dat laatste hebben de twee locaties dan ook onmiddellijk ingevoerd. “Na het weekend evalueren we of een alternatief met bijvoorbeeld drinkwatertanks noodzakelijk is”, gaat schepen van Welzijn, OCMW en Senioren Nicole Van Emelen (Vooruit) verder.

Voorlopig is de oorzaak van het verhoogde lood- en nikkelgehalte in het drinkwater nog niet gekend. Er werden alvast bijkomende drinkwaterstalen afgenomen om de oorzaak te kunnen detecteren. Voorzichtigheidshalve werd ook het leidingwater van dagverzorgingscentrum De Poort gecontroleerd.

Volgens Van der Auwera blijft het probleem voorlopig beperkt tot de 2 locaties en hoeven de omwonenden zich geen zorgen te maken, aan De Watergroep werd wel gevraagd om extra stalen te nemen voor alle zekerheid. "Het resultaat daarvan laat een week op zich wachten. Recent waren er werken in Sint-Rochus en het zou kunnen dat er dan partikels vrijkwamen. "

Lees meer over