Word een chemie-genie net als Andy

Andy Reniers
Zowat alle leerlingen in Vlaanderen die volgend schooljaar in het eerste jaar van de tweede graad chemie volgen, gebruiken daarvoor de handboeken van Andy Reniers. “Een beetje bij toeval kwam de uitgeverij bij mij terecht”, vertelt de leraar aan het GO! Atheneum in Tienen

In september worden de nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de graad ingevoerd. Dat betekent meteen ook dat er nieuwe handboeken nodig zijn. Voor chemie ging uitgeverij Van In, de grootste uitgever van schoolboeken, aankloppen bij Andy Reniers. Dat ze bij hem terechtkwamen, is zoals vaak een toeval.

“Van opleiding ben ik ingenieur en enkele jaren werkte ik in de privé. Een vijftiental jaren geleden kwam ik terecht als leerkracht wiskunde in het Atheneum van Tienen en de daaropvolgende jaren heb ik er altijd chemie gegeven”, vertelt Reniers. “In mijn eerste jaar chemie nam ik met de leerlingen deel aan een project rond waterzuivering. Dat kreeg aandacht van de pedagogische begeleidingsdienst. Enige tijd later werd ik aangezocht door uitgeverij De Boeck om deel uit te maken van de leerplancommissie.”

Andy Reniers: “Voor uitgeverijen zijn leden van de leerplancommissie een aanspreekpunt, waardoor ik vrij snel meewerkte aan de drie boeken in de ION reeks over chemie. De reeks was een enorm succes. Jaarlijks verkocht de uitgeverij er 15.000 exemplaren van. Met de invoering van de nieuwe eindtermen zijn er ook nieuwe handboeken nodig. Wij zijn daarvoor met vijf auteurs, twee uit het GO!, twee uit het vrij onderwijs en iemand uit het technisch. Zelf ben ik coördinator van de groep. De ervaring leerde intussen dat er grote verschillen bestonden tussen de verschillende onderwijsnetten, wat bijzonder moeilijk werd ervaren door leerlingen die in de loop van het schooljaar van net veranderden. Met de nieuwe handboeken hebben wij dit euvel voorkomen.”

Lees meer over