Johan Op de Beeck brengt de Zonnekoning in de Hoegaardse en andere huiskamers

Lezing door Johan Op de Beeck
Het Davidsfonds Hoegaarden organiseert een lezing door Johan Op de Beeck op dinsdag 20 april om 20 uur. Het wordt een livestreaming via Teams over de Zonnekoning Lodewijk XIV. Tijdens de Hoegaardse millenniumviering 40 jaar geleden was er ook al aandacht voor de Zonnekoning. Deze verbleef immers met zijn leger in de Bley in 1673.

Lodewijk XIV (1638-1715) werd op vijfjarige leeftijd koning en bleef dat 72 jaar. In de toen machtigste natie van Europa, was hij de verpersoonlijking van het absolutisme, met als symbool de zon. Zijn leven was een wervelwind van intriges, minnaressen, mysteries en fenomenale kunst- en bouwprojecten zoals Versailles. Maar hij voerde ook tientallen jaren oorlog, zeer vaak in onze streken. Zo kampeerde hij dus ook in Hoegaarden.

Op dinsdag 20 april om 20 uur brengt Johan Op de Beeck, die een carrière heeft in de media en de journalistiek, en boeken schreef over o.a. Napoleon, Lodewijk XIV en Leopold II, het verhaal over Lodewijk XIV.

Het  verhaal is te volgen via livestreaming op pc, laptop, smartphone, of TV. Op het einde van de lezing kun je online vragen stellen. Deelnameprijs per persoon:  DF-leden 8 euro,  niet-leden 12 euro,  <25 jaar 4 euro. Overschrijven op rek. nr. BE65 0682 1602 5996 van Davidsfonds Hoegaarden en inschrijven per e-mail naar hoegaarden@davidsfonds.net  met vermelding "Lodewijk",zodat DF de toegang tot de livestream kan toezenden. Info: 0474/97.74.48. of  https://www.davidsfonds.be/activity/division/info.phtml?id=328

Lees meer over