Rooilijn bepalen vooraleer werken uit te voeren in Halensebaan en Kriebekestraat

Kriebekestraat

Nu er al nieuwe fietspaden aangelegd werden in de Heikant in Houwaart pakt de gemeente Tielt-Winge ook andere straten aan. In het overige deel van het parallel project met de N223 komen eveneens nieuwe fietspaden en wordt de straat ook aangepakt. Vooraleer het zover is, wordt er eerst een procedure opgestart om de rooilijn te bepalen in delen van de Halensebaan en de Kriebekestraat. Dat staat te lezen op de website van de lokale afdeling van Open Vld. 

Schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) wil de schoolomgeving in de Halensebaan aanpakken net als de fietspaden verbeteren in de Kriebekestraat.

Op aandringen van onze partij worden, sinds de principiële beslissing tot het opstellen van een gemeentelijk (trage) wegenplan, dergelijke dossiers in Tielt-Winge steevast voorafgegaan door het bepalen van de rooilijn zoals voorzien in de regelgeving”, luidt het op de website van de lokale Open Vld.

“Door deze werkwijze worden er verrassingen tijdens de uitvoering van de navolgende openbare werken vermeden.”

Mensen die bezwaren of opmerkingen hebben over één of meerdere dossiers kunnen die schriftelijk indienen, tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending, bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2 in 3390 Tielt-Winge en dit voor het einde van het openbaar onderzoek.

Het onderzoek loopt, conform de beslissing van de gemeenteraad, van 10 januari tot en met 9 februari 2023.

Het dossier zelf kan worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.