Tienen wil snel werk maken van “De Tiense Watervelden”

Het project werd op 11 april van dit jaar voorgesteld in aanwezigheid van minister Zuhal Demir.

Het ziet er naar uit dat het project “De Tiense Watervelden” op het voormalige militair vliegveld Goetsenhoven snel zijn beslag zal krijgen. De stad start de onteigeningsprocedure.

Het concept is een samenwerking tussen de Tiense Suikerraffinaderij en De Watergroep. Naast waterproductie zal het project ook een energiepark en een recreatiepark omvatten. Het wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven.

Bij de productie van suiker blijft de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks met een rest van één miljard liter gezuiverd water zitten dat wegstroomt naar beken en rivieren. In de toekomst komt daar verandering in. Concreet zal het water afkomstig van de fabriek na voorbehandeling naar het terrein in Goetsenhoven worden gestuurd waar het terecht komt in drie grote bufferbekkens, waar het deels zal dienen voor de productie van leidingwater, voor irrigatie van aansluitende landbouwgronden en er komt ook nog een recreatiezone met een strand. Op een van de bufferbekkens wordt een zonnepanelenpark aangelegd.

Lees verder onder de foto
vliegveld

“Wij zijn al lang vragende partij om aan het militair domein in Goetsenhoven een nieuwe bestemming te geven”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Wij starten nu met de onteigeningsprocedure voor de verdere uitwerking van het project, waarbij het vliegveld een socio-economische en recreatieve functie zal krijgen. Om het project te realiseren is het noodzakelijk de gronden van het voormalige militair domein van Goetsenhoven te verwerven.”

Momenteel bereidt een consortium, bestaande uit diverse partners, op deze locatie het project voor dat de droogteproblematiek in de regio wil aanpakken. Volgens Partyka is het is de ambitie een energieneutraal project op te zetten dat een nieuwe socio-economische invulling aan de terreinen geeft.

Partyka: “De ligging van het vliegveld van Goetsenhoven is hierbij van cruciaal belang. Dergelijk programma kan op geen enkele andere plek in Tienen of in de naburige gemeenten gerealiseerd worden. Het domein bevindt zich op een haalbare afstand van de Tiense Suikerraffinaderij, waarvan het water afkomstig is. Onder het vliegveld loopt de hoofdleiding van De Watergroep. Het bouwen van een installatie voor drinkwaterproductie op deze locatie geeft De Watergroep de mogelijkheid om dit direct op haar leidingnet aan te sluiten. De verwerving van de gronden is daarom essentieel.”

Bijkomend wil de stad de activiteiten van vliegclub De Wouw, ULM Goetsenhoven en Wielerschool Olympia op het huidige vliegveld veilig stellen en de huisvesting van de regionale politieschool op de terreinen op langere termijn garanderen. Samen met de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en Interleuven wordt bovendien de mogelijkheid onderzocht om er een nieuwe brandweerschool te vestigen. "‘De Tiense Watervelden’ geeft ons de mogelijkheid om watersporten een plek in de stad te geven en jeugdverblijfsinfrastructuur te realiseren. In de buurt van het militair domein vinden we aansluiting op de lokale en bovenlokale wandel- en fietsnetwerken, wat mooi meegenomen is”, aldus Partyka. Het dossier wordt op donderdag 29 september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de procedure tot onteigening opgestart kan worden.

Lees verder onder de foto
Vliegveld2
Tussen de start- en landingsbanen bevinden zich momenteel nog heel wat landbouwgronden.

Lang niet iedereen is gelukkig met de gang van zaken. Met name enkele landbouwers zien opnieuw een pak  gronden waarop zij telen, verdwijnen. “Als landbouwers zijn we niet erkend”, zei iemand tijdens de presentatie van het project in juni. “Ze nemen kostbare grond van ons af. Dat zoiets gebeurt wanneer wij voor een voedselcrisis staan, is onbegrijpelijk.” Ook bij de vliegclubs is er voorbehoud. Opvangbekkens trekken watervogels aan en volgens nogal wat piloten valt dat niet te rijmen met opstijgende en dalende vliegtuigen. Een andere bezorgdheid is de uitbouw van een water-recreatiezone, die mogelijk overlast zou kunnen veroorzaken.

Lees meer over