Gratis boterhammen en appels als verzet tegen armoede: “Elk kind heeft recht op een gevulde - en gezonde brooddoos”

Lege brooddoos

Vooruit Tienen vroeg dinsdag aandacht voor het probleem van lege – of ongezonde brooddozen. Ze deden dat op de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede door aan de leerlingen van De Toverwijzer een boterham en appel te geven.”Uit een bevraging bij 317 leerkrachten door Pelicano blijkt dat 85% van de Belgische leerkrachten afgelopen schooljaar een kind in de klas had dat onder de armoedegrens leeft. 45% merkte dit zelfs bij meer dan vijf leerlingen op”, zegt coördinator van de Werkgroep Armoede  binnen de partij, Nathalie Wante.

Volgens de initiatiefnemers is armoede een onzichtbaar probleem, al zijn er ook zichtbare symptomen. “Eén ervan is dat kinderen zonder ontbijt en/of met een lege - of ongezonde brooddoos naar school komen. Dat heeft een negatieve invloed op hun gezondheid, concentratie, leerprestaties en ook hun zelfvertrouwen, vaak worden ze gepest of uitgesloten door klasgenoten.”

De actie aan de poort van De Toverwijzer is voor de partij maar een begin. “We willen dat er een structurele oplossing komt voor het probleem van lege - of ongezonde brooddozen in de klas. We ijveren voor een gezonde maaltijd op school voor elk kind, ongeacht hun financiële situatie. Een gezonde maaltijd op school heeft ontzettend veel voordelen. Het verbetert de gezondheid, het welzijn, de leerprestaties en het sociale contact van de kinderen. Het vermindert ook de stress en de schaamte die gepaard gaan met armoede. Bovendien is het een investering in de toekomst van onze samenleving.”

Lees verder onder de foto.

lege brooddooos

"Kinderen moeten vol potentieel kunnen gebruiken"

Directeur van De Toverwijzer An Soentjes staat alvast achter de actie: “Net zoals eten, is ook leren een basisbehoefte, maar omwille van armoede hebben zulke kinderen deze kansen niet. Wij blijven ervoor ijveren dat kinderen in staat zijn om hun volle potentieel te kunnen ontplooien om zo de beste versie van zichzelf te worden. We doen ook elk jaar een inzamelactie om onze leerlingen ervan bewust te maken dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Ook in onze school komt armoede voor, maar ik weet dat er nog scholen zijn in Tienen waar er misschien zelfs meer nood aan is. Wij hebben het geluk dat we, door onze leerhouding, een sterke oudergemeenschap hebben. De meeste ouders kennen elkaar en zijn ook erg betrokken bij het schoolgebeuren, dat helpt.”

Tekst: Laurien Holsbeeks