Gemeente Kortenaken heeft respect voor protest 40-tal landbouwers met tractoren: "Als gemeente staan we achter hen"

protest boeren

Kortenaken treedt de 40-tal boeren bij die met tractoren donderdag protesteerden in het centrum van de gemeente tegen het Natuurbeheerplan voor de Velpevallei, opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos.  "De landbouw- en milieuraad keurden unaniem het bezwaar ,dat het gemeentebestuur tegen het plan had opgesteld, goed." Eerder had ook Glabbeek daar al bezwaar tegen gemaakt.

Het Agentschap Natuur en Bos stelde een Natuurbeheerplan Velpevallei op dat nu openstaat voor publieke consultatie en daar is dus best wat ongenoegen over, niet alleen in Kortenaken want ook Glabbeek diende al bezwaar in.

 “In de eerste helft van februari werden we op de hoogte gebracht van het natuurbeheerplan. Vermits dit plan een grote impact heeft op onze lokale landbouwers, hebben we daarom een gecombineerde landbouw- en milieuraad georganiseerd om op die manier een gedragen negatief advies aan de hogere overheid te geven”, zegt Kortenaaks schepen van Landbouw Michel Vander Velpenv( KORTbij).

Dat een veertigtal tractoren afzakten naar het centrum van de gemeente om hun ongenoegen te uiten, begrijpt burgemeester Kristof Mollu (KORTbij)

“We begrijpen de bezorgdheden van onze lokale landbouwers en met het schepencollege hebben we dan ook geluisterd naar de zo’n honderd aanwezige landbouwers en hun families”, zegt Mollu die ook aangeeft dat de gemeente al contacten had met andere gemeentebesturen om een politiek signaal te geven.

“Ter voorbereiding van de milieu- en landbouwraad hadden we een advies opgesteld dat unaniem werd goedgekeurd door beide adviesraden. Op die manier geven we een krachtig signaal om de 100 ha vruchtbare landbouwgrond, die momenteel niet in het bezit is van het Agentschap Natuur en Bos maar in handen is van onze lokale boeren, uit het beheersplan te halen. Landbouwgrond is volgens ons namelijk bestemd om aan landbouw te doen en dat willen we zo houden in Kortenaken. Dit voor de toekomst van onze (jonge) boeren. Op vraag van de aanwezige landbouwers zal ik de problematiek van de opmaak van een natuurbeheerplan – en de lokale impact ervan – ook agenderen op het burgemeestersoverleg van onze regio.”