Glabbeek springt in de bres voor boeren en dient bezwaar in tegen nieuw natuurbeheerplan

Voorzitter gemeentelijke landbouwraad vindt nieuw natuurbeheerplan geen goede zaak, net als de gemeente

De gemeente Glabbeek dient opnieuw bezwaar in tegen het natuurbeheerplan van Natuurpunt. Vorig jaar deden ze dat ook al voor de plannen voor de Brongebieden van de Vossel, deze keer voor de Velpevallei. “Het is niet te begrijpen dat de landbouwsector met dit natuurbeheerplan weer aangevallen wordt”, zegt landbouwraadvoorzitter Leen Schreven (Dorpspartij)

De gemeente dient het bezwaar in na overleg met de gemeentelijke landbouwraad omdat, zo luidt het, ook dit nieuwe natuurbeheerplan, en het bijhorend globaal kader, zonder enige vorm van overleg werd opgemaakt.

“Het is een eenzijdige visie van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) dat in dit dossier zowel aanvrager, behandelaar als beslisser is. Bovendien werd de impact op de land- en tuinbouw in het gebied door ANB onvoldoende onderzocht in het nieuw natuurbeheerplan voor de Velpevallei. Het gemeentebestuur heeft samen met de gemeentelijke landbouwraad dit natuurbeheerplan intussen wel uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat er een veel te grote impact is van het natuurbeheerplan op de aanwezige land- en tuinbouw in onze landbouw– en fruitgemeente. Wij steunen maximaal de belangen van onze landbouwers in een landbouwgemeente als de onze”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Volgens zijn partijgenote en landbouwraadvoorzitter Leen Schreven wordt 164 ha professionele landbouwgrond opgenomen in het nieuwe natuurbeheerplan en het bijhorende aangeduide globaler kader, dat is iets waar ze zich in Glabbeek niet in kunnen vinden.

Concreet is in onze landbouwgemeente 125 ha (van de 164 ha) vandaag in gebruik van professionele landbouwers en zijn het gronden, die volledig buiten de beheerde eenheden liggen, van ANB. De omvang van de uitbreiding in deze is een enorme wijziging van de contouren van de Velpevallei, waardoor de druk op de aanwezige landbouwpercelen en -bedrijven binnen deze contouren aanzienlijk toeneemt.  Wij kunnen niet begrijpen dat er in dit natuurbeheerplan zoveel landbouwgronden worden aangeduid en natuurdoelen worden geformuleerd. Uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat in 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd, blijkt nochtans dat het agrarisch gebied gevrijwaard moet worden voor professioneel landbouwgebruik. Het agrarisch gebied staat al, vanuit verschillende hoeken, ernstig onder druk. Het is dan ook niet te begrijpen dat de landbouwsector met dit natuurbeheerplan weer aangevallen wordt. Wij vragen dan ook in ons bezwaar dat dit natuurbeheerplan en het bijhorende globaal kader wordt aangepast en de hoogwaardige professionele landbouwgronden hieruit worden geschrapt. Want voor het betrokken gebied is er al Vlaams (VEN) en Europees (SBZ) natuurgebied afgebakend, net als heel wat groene bestemmingen op het gewestplan”, zegt Schreven.

Lees meer over