Kortenaken zet fors in op nieuwe sociale woningen: "We moeten er wettelijk 65 creëren en dat zijn er nu maar 24"

Comperenberg

Er komen in Kortenaken twintig nieuwe ééngezinswoningen, 28 sociale appartementen en twintig private appartementen. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant leverde, na een jarenlange vergunningsprocedure, een definitieve vergunning af voor het project Comperenberg in het woonuitbreidingsgebied, nabij de dorpskern van Kortenaken. 

De gronden werden al meer dan twintig jaar geleden door de toenmalige eigenaars verkocht aan de projectontwikkelaar. In overleg tussen het gemeentebestuur en de ontwikkelaar is een projectaanvraag ingediend die uitgaat van een aanzienlijk gedeelte sociale woningen. Elke gemeente is immers verplicht om een aantal sociale woningen in de gemeente te creëren, wat bepaald is in het bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd door Vlaanderen. "Voor Kortenaken is dat BSO vastgelegd op 65 sociale woningen en vandaag zijn er in de gemeente nog maar 24 sociale woningen. Er zijn maar weinig andere terreinen die geschikt zijn voor een dergelijke ontwikkeling dus vandaar dat we in overleg met de ontwikkelaar achter dit voorstel konden staan. Belangrijk om te vermelden is dat er in Kortenaken meer dan 60 kandidaat-huurders zijn voor een sociale woning. Deze hebben ook voorrang via ons toewijzingsreglement. Zij komen dus als eerste aan bod voor deze nieuwe woningen. Naast dat (verplichte) sociale aspect van invulling hebben we als gemeentebestuur ook steeds geijverd voor een vermenging van woningen zodat het niet enkel een sociale wijk wordt. Er zijn ook betaalbare woningen en appartementen voorzien die inspelen op de stijgende vraag van vooral onze oudere bevolking om wat kleiner te gaan wonen”, zegt schepen van omgeving Niels Willems (N-VA).

De voorbereidende werken om het terrein klaar te maken voor de bouw zouden al in augustus starten waarna er een archeologisch onderzoek volgt. De rioleringswerken en voorbereidende wegeniswerken zouden dan vanaf oktober kunnen starten. Als alles volgens plan verloopt moeten de appartementen midden 2026 klaar zijn. 

“Een ander belangrijk aandachtspunt was de impact van de nieuwe woningen op de waterhuishouding op en rondom de terreinen. Hiervoor is een bufferbekken van 375.000 liter voorzien dat zelfs overgedimensioneerd is. Dit moet de situatie verbeteren qua wateroverlast. Op vraag van de omwonenden is de locatie van dit bekken nog verplaatst zodat het niet meer achter hun tuinen ligt. Ook is er publieke ruimte voorzien in de vorm van een centraal parkplein. Dit is voor iedereen toegankelijk, dus niet enkel voor de nieuwe bewoners.”

Lees meer over