Bijkomende opslagcapaciteit maar geen mestverwerkingsinstallatie in Kumtich (Tienen)

Agro Tienen

Sinds 4 november loopt er een openbaar onderzoek naar de plannen van varkenshouderij NV Agro Tienen,om in de Kumtichstraat bijkomende installaties te bouwen. Die moeten de opslagcapaciteit voor voeding verhogen. De ingediende omgevingsvergunning ontkracht de loze geruchten over de bouw van een mestverwerkingsinstallatie.

Agro Tienen nv exploiteert een gemengd varkens- en akkerbouwbedrijf. De eigenaar is een varkenskweker uit Hoogstraten die enkele maanden geleden de NV Devadder Agri uit Kumtich overnam en het bedrijf meteen een andere naam gaf. De nieuwe eigenaar voegde de bestaande gronden van zijn eigen exploitatie toe aan de nieuwe vennootschap.

Het ligt in de bedoeling meer eigen granen te produceren. Om die te stockeren wordt een loods aangevraagd met weegbrug en bijhorende verharding. Verder zal de loods ook gebruikt worden voor het stallen van landbouwmachines. De aanvraag omvat ook een bijkomende mestopslag. Een ruime hemelwateropslag zou het bedrijf van voldoende water moeten voorzien.

Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning loopt nog tot 3 december en kan worden ingezien via deze link: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=ekq_VNdmSbyObrSvDKhPIg.

Lees meer over