Nieuwe toekomst voor verloederde Tudorsite in Huldenberg

De oude gebouwen van de Tudorfabriek geven de zone een verloederde aanblik

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant, de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau slaan de handen in elkaar om de voormalige en verloederde ‘Tudor’-bedrijvenzone te herontwikkelen.

Op 2 februari ondertekenden de vijf partners een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor deze site. Sinds de batterijfabriek Tudor haar activiteiten stopzette, is de bedrijvenzone bij het station van Florival in verval. Maar deze site, met een oppervlakte van zo'n elf hectare, heeft veel potentie.

De geïsoleerde ligging van de site in de waardevolle Dijlevallei, de ligging op zowel Vlaams als Waals grondgebied, de aanwezige bodemvervuiling en de nog aanwezige (il)legale activiteiten zijn factoren die van de gewenste herontwikkeling geen evident verhaal zullen maken.

“Samen staan we echter sterker en daarom brachten we alle betrokken partijen bijeen om samen de toekomst te schrijven voor de tot ‘Florivalsite’ gedoopte bedrijvenzone. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau ​en de POM Vlaams-Brabant slaan officieel de handen in elkaar, met als eerste doel het opmaken van een masterplan voor de Florivalsite”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens, voorzitter van het directiecomité van POM Vlaams-Brabant.

"Het aanbod aan kwalitatieve ruimte voor bedrijven is in deze regio zeer beperkt. Met dit project kunnen we enkele (lokale) bedrijven de broodnodige ruimte aanbieden”, zegt An Schevenels (Open Vld), gedeputeerde voor ruimtelijke planning en economie. “De herontwikkeling van de Florivalsite biedt bovendien ook de kans om hier een toegangspoort tot het recent erkend Nationaal Park Brabantse Wouden te realiseren.”

“We zijn blij met het nieuwe toekomstperspectief voor deze site. Zijn complexe ligging over de gewestgrens heen heeft de deuren geopend voor een nauwe samenwerking met onze Waalse buren. We zijn nu reeds gecharmeerd door deze leerrijke en stimulerende ervaring”, zegt Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld), burgemeester van Huldenberg.

De samenwerkingsovereenkomst is het begin van een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. De volgende stap is het ontwerp van de eerste voorstellen van herontwikkeling. Het ontwerpteam dat het masterplan zal opmaken wordt geselecteerd via de Open Oproep onder begeleiding van de Vlaams Bouwmeester.