Tielt-Winge sensibiliseert voor dementie

dementie
Het lokaal dienstencentrum Zonnedries, de vrije basisschool 't Hagekind en de buitenschoolse kinderopvang Sjoko-tof sloegen de handen in elkaar om dementie via een grootschalige sensibiliseringsactie korter bij de mensen te brengen.

Actuele thema's in de kijker plaatsen, waarbij tevens de bekendheid van het centrum zelf wordt vergroot, is de drijfveer achter tal van acties van het lokaal dienstencentrum Zonnedries uit Tielt-Winge.  "We vinden het belangrijk om de stap naar ons centrum voor iedereen zo klein mogelijk te maken", vertelt projectmedewerker Katrien Aerts. "Heel Tielt-Winge zou moeten weten dat ze steeds bij ons kunnen aankloppen met hun vragen. Door al onze relaties weten we immers bijna altijd bij wie of wat ze hier best voor terecht kunnen."

Het centrum maakte van de Werelddag Dementie van vandaag 21 september dan ook gebruik om mensen niet alleen voor deze problematiek te sensibliseren, maar meteen ook een samenwerkingsproject met de aanpalende lagere school en buitenschoolse kinderopvang op poten te zetten. "Met het project wilden we ook de kloof tussen jong en oud in Tielt-Winge verkleinen", aldus Aerts. "Zo hebben we mooi sprekende beelden en cartoons, die we via het Expertisecentrum Dementie hebben verkregen, langs de straatkant en in de school en de kinderopvang opgehangen. Kinderen worden op die manier voortdurend door deze beelden geprikkeld. We hebben de ouders ook gevraagd om er met hun kinderen, wanneer ze hen ophalen, even bij stil te staan. "

Daarnaast brengen de leerlingen van de school ook per klas een bezoek aan het LDC. "Ze passeren hier dagelijks, maar weten vaak niet wat er achter de ramen en muren gebeurt", aldus nog Aerts. "Nu komen ze eens binnen en kunnen ze tevens naar een cartoon-filmpje kijken waar dementie op zeer toegankelijke wijze wordt besproken. We hopen dat dementie hierdoor niet meer zo onbegrijpelijk is en dat het LDC hierdoor bij meer mensen gekend zal zijn."

Lees meer over