N-VA vindt strijdplan tegen eenzaamheid goede zaak maar "het richt zich te weinig op jongeren"

N-VA

Dat de gemeenteraad in Tielt-Winge recent een plan goedkeurde voor de bestrijding van eenzaamheid vindt de N-VA oppositie een goede zaak maar, zo zeggen ze, is het huidige plan bijna uitsluitend gericht op de ouderen in de samenleving. “Er zijn ook jongeren die zich eenzaam voelen.”

“De nationale cijfers tonen aan dat bepaalde clichés niet kloppen. Eenzaamheid is niet louter een verschijnsel bij ouderen, het komt bij alle leeftijdscategorieën voor”, zegt raadslid en fractievoorzitter Tom Werner (rechts op de foto) die anderzijds wel blij is met het initiatief.

“De bestrijding van eenzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, van elke burger. Om mensen uit hun isolement te halen heb je sociaal contact, andere mensen, een warme gemeenschap nodig. Het beleid kan daar wel degelijk bij helpen.”

Werner wijst erop dat het de N-VA was die in december 2020 al met het idee kwam om een beleidsplan uit te werken om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. “De adviesnota werd destijds unaniem goedgekeurd. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2021 werd de daaropvolgende projectnota Eenzaamheidsbestrijding in Tielt-Winge tevens unaniem goedgekeurd. De goedgekeurde nota bevat verschillende elementen die wij al voorstelden in 2020. Zo slaat de gemeente de handen in elkaar met lokale vrijwilligers en zal zij deelnemen aan het Fred en Frieda- project, een digitaal platform waar vrijwilligers gekoppeld worden aan eenzame ouderen. We zijn in elk geval verheugd dat alle partijen de handen in elkaar willen slaan om eenzaamheid te bestrijden.”

Verruimen naar alle doelgroepen toe

Ook collega en partijgenoot Frederik Vranken (links op de foto) is blij met het initiatief, al heeft hij ook wel zijn bedenkingen.  “Eenzaamheid en sociaal isolement zijn vaak verborgen kwalen in onze samenleving en door de coronacrisis zijn deze problemen toegenomen. Ik wil de administratie en de betrokken schepen bedanken voor het geleverde werk. Dit dossier bewijst dat constructieve samenwerking tussen oppositie en meerderheid vruchten kan afwerpen. We stellen echter vast dat de focus in de projectnota hoofdzakelijk gericht is op senioren, terwijl de cijfers aantonen dat eenzaamheid niet louter een verschijnsel is bij ouderen. Wij pleiten daarom voor het verruimen van de maatregelen naar alle doelgroepen via, onder meer, de oprichting van een lokaal meldpunt om de communicatie te versterken en de reeds bestaande initiatieven op hoger niveau meer in de verf te zetten.”

Lees meer over