Meer duidelijkheid over levering afvalcontainers in Tielt-Winge

Afvalcontainer
Foto: website Tielt-Winge

Er is intussen duidelijkheid over de levering van de nieuwe afvalcontainers in Tielt-Winge. De voorbije dagen stelden inwoners zich hierover vragen op sociale media omdat er nog geen concrete data werden gecommuniceerd hierover.

Volgens burgemeester en voorzitter van de intercommunale Ecowerf Rudi Beeken (Open Vld) is Tielt-Winge één van de laatste gemeenten in de regio die overstappen op het zogenaamde Diftar-systeem waarbij je als gebruiker betaalt per gewicht opgehaald afval. Vandaar dat het afval niet langer in de traditionele huisvuilzak mag maar voortaan in een speciale container moet.

"De meeste mensen hebben hun container al gekregen, de anderen ontvangen die tussen 20 en 28 januari’, gaat Beeken verder. “Ter verduidelijking, het gaat hier over twee containers, een grijze voor het restafval en een gele voor het papier en karton. De groene gft bak, die mensen al lang gebruiken, blijft bestaan maar krijgt een chip zodat die ook gewogen kan worden. Ecowerf probeert overal de 2 containers tegelijk te leveren maar misschien lukt dat niet altijd. Sowieso wordt er afgesproken met de betrokkenen vooraf.“

Intussen zouden de informatiebrieven over de levering verstuurd zijn. 

Eventueel even huisvuil moeten bijhouden

In principe zou iedereen zijn of haar containers moeten hebben gekregen nog voor de eerste ophaling ervan gebeurt, begin februari. “Indien dat toch niet zo zou zijn, raden we aan om je vuil even bij te houden in een zak en het daarna in de container te gooien.”

Zelfstandigen en kmo’s, die een contract hebben met een afvalophaler en dat kunnen aantonen, hoeven geen containers van Ecowerf.

Gezinnen/families die een zorgwoning hebben of waarbij de volwassen kinderen naast hun ouders wonen en dergelijke vergelijkbare situaties, mogen samen één restafvalcontainer gebruiken

Lees meer over