Wel controle op buitenlandse bezittingen maar geen heksenjacht in Landen

Voorstel van Bart Jan De Vos aanvaard
De gemeenteraad van Landen heeft eenparig het voorstel van N-VA Landen goedgekeurd dat het makkelijker maakt te controleren of sociale huurders eigendommen hebben in het buitenland. Sociale huur is namelijk enkel voor personen die zelf geen woning bezitten. Iedereen kon ermee akkoord gaan, maar het mag geen heksenjacht worden.

Als er een onderzoek komt en het blijkt dat er niets van aan is, dan zijn er kosten voor de stad. In het andere geval zijn de kosten voor de Vlaamse Overheid. Voorzichtigheid is dus geboden

“In het huurreglement van de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz staat dat een verklaring op eer voldoende is  als  bewijs van afwezigheid van onroerende eigendom in het buitenland”, zegt oppositieraadslid Bart Jan de Vos (N-VA). (foto) “Nochtans blijkt uit controles in andere steden en gemeenten dat fraude niet uitgesloten is.” In Landen staan wel meer dan 300 kandidaat-huurders op wachtlijsten.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) maakt het via een raamovereenkomst mogelijk rechtstreeks een beroep te doen op privé-onderzoeksbureaus die in 41 landen dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren terwijl de Vlaamse overheid het onderzoek honderd procent zal terugbetalen als er bewijs van eigendom is en 75 procent bij een negatief vooronderzoek.

Lees meer over