Landen heeft recht op 7 extra gesubsidieerde kinderopvangplaatsen

Inzetten op initiatieven
De Vlaamse overheid voorziet in haar nieuwe meerjarenprogrammatie extra middelen voor de uitbreiding van het aantal gesubsidieerde plaatsen opvang van baby’s en peuters. Om aanspraak te maken op deze subsidies, moet het lokaal bestuur een procedure opstellen die de aanvrager moet volgen ze subsidies te kunnen ontvangen, moet een lokaal bestuur een procedure opstellen die de aanvrager moet volgen. Schepen bevoegd voor kinderopvang Saartje Ieven is enthousiast over het feit dat het lokaal bestuur medezeggenschap krijgt

Dat houdt in dat opvanginitiatieven die extra gesubsidieerde plaatsen willen aanbieden, vanaf volgend jaar, hun aanvraag op twee plaatsen moeten indienen: bij het Agentschap Opgroeien en bij het lokale bestuur. De stad Landen moet de criteria opstellen waaraan de aanvraag moet voldoen en op basis daarvan een gemotiveerd advies opstellen.  Dat advies wordt mee bepalend voor de uiteindelijke beslissing van het Agentschap Opgroeien.

Schepen Saartje Ieven : “Door het opstellen van eigen criteria kregen wij de mogelijkheid om onze eigen accenten te leggen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het belang van een duurzame organisatie benadrukken door extra punten te geven aan initiatieven die inzetten op het gebruik van herbruikbare luiers (foto)  en verzorgingsdoekjes of aandacht hebben voor het sorteren van afval en voorzien in groene energie. Ook wie investeert in toegankelijkheid zal hiervoor beloond worden met een hogere score.”

De stad Landen heeft recht op zeven nieuwe gesubsidieerde plaatsen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 maart ingediend worden bij het Agentschap Opgroeien.

Info: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen , www.landen.be/uitbreiding-gesubsidieerde-plaatsen-opvang-baby-en-peuters , welzijn@landen.be  of 011 67 29 15.

Lees meer over