Jongste gemeenteraadslid Joeri Roosen vervangt Gerty Lintermans tijdelijk als schepen in Landen

Joeri Roosen en Gerty Lintermans
Gerty Lintermans (CD&V), schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid zal gedurende zijn afwezigheid, hij moet even een stap opzij zetten om medische redenen, vervangen worden door gemeenteraadslid Joeri Roosen (CD&V), die na de eedaflegging op de openbare zitting van de gemeenteraad van 26 oktober, als nieuwe schepen wordt aangesteld. Het is meteen het jongste gemeenteraadslid die schepen wordt, hij is er 32.

Lintermans, uit Neerlanden, is onderwijzer van opleiding en is nu  de vierde schepen van de stad Landen, lid van het vast bureau en bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid. Omwille van medische redenen neemt schepen Lintermans voor drie maanden tijdelijk ontslag, hij heeft ook nog een zaak in het centrum van de stad.  In de wandelgangen wordt gefluisterd dat het wel eens om een definitief afscheid kan gaan. Tijdens de vorige raadszitting werd Goedele Anteunis aangesteld als nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van Gerty Lintermans, waardoor het aantal CD&V-leden op 7 behouden bleef in de raad.

Joeri Roosen is de benjamin van de gemeenteraad maar heeft, ondanks zijn jeugdige leeftijd, al heel wat ervaring op politiek vlak. Hij zetelt al meer dan negen jaar in de Landense gemeenteraad. Joeri huwde vorige maand met Leen en heeft met haar een driejarig zoontje. De kersverse schepen werkt als coördinator arbeidszorg binnen een maatwerkbedrijf, waar hij mensen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.  

Hij is alvast vereerd dat hij Lintermans mag vervangen. “Openbare werken is een domein dat mij enorm interesseert. Ik kijk ernaar uit om hier dagelijks mee bezig te zijn en zal mijn uiterste best doen om, met de steun van het voltallige college, Gerty zo goed mogelijk te vervangen.”

In de wandelgangen, lees bij de oppositie, wordt gefluisterd dat het afscheid van Lintermans ook definitief  zou kunnen zijn, hierover kregen we geen bevestiging. 

Lees meer over