De stad Landen met enkele parkeer- en tonnagebeperkingen

De Dorpsstraat in Attenhoven
Aan een stuk van de Kalsbergstraat en de Dorpsstraat wordt een parkeerverbod ingesteld, voor de veiligheid en om een vlot verkeer te garanderen. Er komt ook een tonnagebeperking aan de Populierendreef om zwaar verkeer van het brugje af te houden.

Aan de Kalsbergstraat in Landen wordt een parkeerverbod ingevoerd vanaf het laatste parkeersuggestievak tot aan de Karolingerlaan. Het gaat om het laatste stuk van de Kalsbergstraat tussen de Brigade Pironlaan en de Karolingerlaan. Daar stonden altijd wagens in de berm geparkeerd en het parkeerverbod komt er op de vraag van de mensen die er wonen.

Er wordt eveneens een parkeerverbod ingevoerd in de Dorpsstraat (foto) in Attenhoven, tussen de Kaasstraat en de Lindestraat. Het gaat om een vrij smal stuk van de Dorpsstraat. Als daar auto’s geparkeerd staan geeft dit zelfs hinder tot op het kruispunt.

Tenslotte wordt er een tonnagebeperking tot maximum 3,5 ton ingevoerd aan de insteekweg Populierendreef. Aan het politiehuis is er een insteekweg die achter de tuinen van het Slachthuisplein loopt. Daar is een nieuwe brug over de beek gebouwd, die niet voorzien is op zwaar verkeer, maar alleen bedoeld is voor gewoon verkeer, voor mensen die naar hun garage rijden. Vandaar de tonnagebeperking.

Lees meer over