Campus D’Hek wordt groene plek in Landen

D'Hek wordt groene plek
De slogan van GO! Campus D’Hek Landen is “D’Hek is mijn plek!”. Deze slogan bevestigt dat de leerling centraal staat en dat er actief gewerkt wordt aan een fijne schoolomgeving waar alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. De groene open ruimte van de campus krijgt een zinvolle invulling.

De oplevering van de nieuwbouw op GO! Campus D’Hek zorgde voor een enorme boost op het vlak van schoolinfrastructuur.  Om jongeren meer aan te zetten om te bewegen in de groene ruimte die voorhanden is, werd in 2020 een MOS (milieu op school) werkgroep opgericht. Personeelsleden en leerlingen van Campus D’Hek werkten samen met de Mos-begeleider van de provincie Vlaams-Brabant een masterplan uit.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 werken alle Landense GO! scholen aan het jaarthema “GO! Wild”. Met dit jaarthema willen ze de verbinding maken tussen kunst en natuur. Voor de Mos-werkgroep de ideale gelegenheid om de schouders te zetten onder een MOS-subsidieaanvraag.  Naar het einde van 2020 kwam het goede nieuws dat de subsidieaanvraag goedgekeurd was, voldoende om fase 1 van het masterplan uit te voeren.

Met de toegekende subsidie van net geen 10 000 euro aan GO! middenschool D’Hek zal de speelplaats aangepakt worden. Naast enkele groene zones en gezellige zitruimtes worden ook twee buitenklassen ingericht. Meer groen op de speelplaats zal meer rust en variatie brengen in de pauzes van leerlingen. Door het vervangen van betonstroken en het aanplanten van leibomen en hagen, zal de hitte minder vat hebben op de speelplaats en aangrenzende klaslokalen. In een tweede fase zal ook een functionele en afgescheiden sportzone gebouwd worden.

Met de subsidie van ongeveer 7 000 euro die werd toegekend aan GO! Atheneum D’Hek wordt achter de fietsenstalling een groene oase van rust gecreëerd waar leerlingen, personeelsleden, buurtbewoners en leden van de scouts kunnen komen vertoeven. De aanplanting van een boomgaard en in een latere fase de realisatie van een moestuin, zorgen voor meer biodiversiteit. In dit groene paradijsje worden enkele bijenkasten geplaatst en wordt aanplanting gekozen in functie van het aantrekken van insecten en vogels. In een tweede fase zal naast de sporthal een fit-o-meter aangelegd worden en omsluiten we het domein met de aanleg van een Finse piste.

Het project wordt voorgesteld via de facebookpagina van de school of via het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=09qMnKRbuEw

Lees meer over