Omer Vanaudenhovenlaan in Diest afgesloten voor renovatie stuw vanaf 24 september

Visualisatie renovatie Grote steunbeer Diest
Begin augustus startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de vernieuwing van de oude stuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. De restauratie zal ervoor zorgen dat straks de échte Demer weer door Diest stroomt. De werkzaamheden die meerdere jaren gaan duren, zijn nauwkeurig gepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor de volgende fase van de werken, namelijk de verbinding van de Demer met de Begijnebeek, is het noodzakelijk dat de Omer Vanaudenhovelaan wordt afgesloten vanaf 24 september tot de tweede helft van november. Het doorgaand verkeer volgt dan in beide richtingen een omleiding via de andere zijde van de Ring rond Diest.

Renovatie Grote Steunbeer: meerwaarde voor mens en natuur

In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de Grote Steunbeer, de oude stuw aan de Omer Vanaudenhovelaan, door de vroegere vestinggrachten. In 2016 werd de Demer opnieuw opengelegd en gevoed met regenwater en water uit de Begijnebeek, een zijloop die net stroomafwaarts van de Grote Steunbeer in de Demer uitmondt.

Om de oorspronkelijke Demer weer door de stad te laten lopen, wordt sinds de zomer 2021 de Grote Steunbeer aan Saspoort gerestaureerd. De dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met het openleggen van de Demer vijf jaar geleden, zal de vernieuwing van het sluizencomplex Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen en de natuur een boost geven.

Koker onder de Omer Vanaudenhovelaan

De eerstvolgende fase in de renovatie van de stuw is het verbinden van de Demer met de Begijnebeek. Zo zal straks de Begijnebeek uitmonden in de omgelegde Demer via een nieuwe koker onder de Omer Vanaudenhovelaan. De rechthoekige koker onder de ring wordt drie meter breed, twee meter hoog en zal in totaal 66 meter lang zijn.

Bij lage waterstanden of droog weer blijft de Begijnebeek door de stad kabbelen. Wordt er hevige regenval verwacht, dan gaat de inlaat van de Demer richting Diest centrum dicht en wordt het beekwater naar de omgelegde Demer geleid. Op die manier zakt het waterpeil van de Demer in het stadscentrum en komt er ruimte vrij om regenwater te bufferen.

Omer Vanaudenhovelaan twee maanden afgesloten

Voor het aanleggen van de koker is het nodig om de Omer Vanaudenhovelaan volledig af te sluiten vanaf de Schaffensestraat tot aan de Pesthuizenstraat. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer volgt daarom vanaf vrijdag 24 september een omleiding in beide richtingen via de andere zijde van de Ring (R26). De Schaffensepoort en Ezeldijk zijn bereikbaar vanaf de zijde van Schaffen. De Warande en De Halve Maan zijn dan weer bereikbaar vanaf de zijde van Webbekom. Fietsers nemen via de R26 binnendoor de Pesthuizenstraat, de Bruidstraat en de Schaffensestraat. Als alles verloopt zoals gepland, kan één rijrichting van de Omer Vanaudenhovelaan opnieuw opengaan in de loop van de tweede helft van november.

Eind november éénrichtingsverkeer op Omer Vanaudenhovelaan

In de tweede helft van november gaan de werken een volgende fase in en kan het verkeer van Webbekom naar het station over de Omer Vanaudehovelaan rijden. Komende van Schaffen blijft de Omer Vanaudenhovelaan afgesloten tot en met februari 2022 en moet het verkeer de omleiding via de Fort Leopoldlaan volgen.

Openbaar vervoer tijdens de werken

Het openbaar vervoer volgt grotendeels dezelfde omleidingen als het gemotoriseerd verkeer. Voor informatie over de haltes die worden bediend check de website van De Lijn www.delijn.be/omleidingen.

Meer info: voor alle informatie over de werken en de mogelijke hinder check www.vmm.be/diest

Lees meer over