Burgemeester Christophe De Graef hekelt verkeerde informatie van oppositie

Iedereen krijgt een kaartje als bewijs
Burgemeester Christophe De Graef is niet gelukkig met de uitlatingen van oppositiepartij Vooruit Diest. "Als er kritiek gegeven wordt moet dat wel op basis van correcte info gebeuren, niet feiten veranderen", zegt De Graef.

Burgemeester Christophe De Graef is niet happy met de opmerkingen die de oppositiepartij Vooruit Diest uitbrengt rond de nieuwe verkeerscirculatie. "Die is fout en uit de context gerukt. Op het gedoe van het parkeren gaan we tijdens de gemeenteraad wel reageren, maar dat de pendelaars de dupe worden is volledig verkeerd. Ze gaan nu zelfs langer kunnen parkeren", zegt De Graef.

Om een en ander te verduidelijken somt hij op wat er wijzigt met de nieuwe verkeerscirculatie.

"Binnen de volgende 4 jaren komen er 600 nieuwe wooneenheden bij in het centrum, binnen een straal van 500m rondom het stadhuis. Daarnaast worden ruim 800 extra parkeerplaatsen geraamd, gekoppeld aan deze woonzones. De herverdeling van het inkomend en uitgaand gemotoriseerd verkeer in het centrum is dan ook een volgende logische stap binnen het duurzame mobiliteitsplan van de stad, wetende welke problemen er vandaag al zijn in de Hasseltse- en Schaffensestraat.Het is de bedoeling om het nieuwe plan vanaf 1 november 2021 te laten ingaan. De nieuwe rijrichtingen moeten zorgen voor een betere spreiding van het verkeer en het kloppend hart van de stad veiliger en leefbaarder maken", zegt De Graef.

Nieuwe verkeerscirculatie

Het dwarsdoor-verkeer is niet langer een optie. Maar de komende weken gaat de stad nog in overleg met de desbetreffende inwoners over dit plan en staat open voor concrete suggesties.

Een eerste grote aanpassing is de rijrichting in de Koning Albertstraat. Door de bouw van een groot aantal woningen en bijhorende parkeerplaatsen in de omgeving van de Schaffensestraat, neemt de verkeersdruk in de buurt alleen maar toe en is een heraanpak noodzakelijk. Om de verkeersveiligheid én toegankelijkheid te waarborgen, draait de enkelrijrichting om, richting Grote Markt. Op die manier is de Koning Albertstraat tijdens de markt, de kermis of andere evenementen altijd op dezelfde manier bereikbaar. De parkeerstrook blijft behouden, waardoor parkeren straks met de nieuwe rijrichting mee gebeurt.

Niet alleen de Koning Albertstraat verandert van rijrichting ook de omliggende straten werden onder de loep genomen, zoals de O. Nihoulstraat en Refugiestraat. Op die manier kan de Kon. Albertstraat verlaten worden via de M. Theysstraat, Refugiestraat en Grote Markt.

"Veel meer dan vandaag zal de Grote Markt en Kaai een pleinfunctie kunnen vervullen, zonder dat de circulatie en bereikbaarheid voor de bewoners en handelaars in de omliggende straten een probleem is", zegt De Graef.

In het nieuwe circulatieplan veranderen onder meer de volgende straten van rijrichting: Ossekopstraat, Oscar Nihoulstraat, Refugiestraat, Grote Markt, Sint-Jan Berchmansstraat en Egide Alenusstraat. De focus van het inkomend verkeer wordt daarmee op 2 locaties gelegd, het uitgaande verkeer op 5. Daarnaast werd bekeken hoe de bereikbaarheid van het AZ Diest en de scholen kon worden geoptimaliseerd. De rijrichting in de Boudewijnvest wijzigde recent al. Van zodra het plan wordt ingevoerd, verandert ook de rijrichting van de Statiestraat en een deel van de Valleilaan.

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe campus van het AZ Diest zal de in- en uitgang van de parking Verversgracht vanaf deze week al definitief langs de Ferdinand Allenstraat zijn. Ook de gevaarlijke situatie voor fietsers aan de St. Jan Berchmansstraat - Botermarkt wordt deze maand nog aangepakt. Het fietsverkeer zal vanuit de St. Jan Berchmansstraat recht op recht de Botermarkt op kunnen, om strak geleid verderop de straat op te rijden. De bestaande parkeervakken worden opgeheven, net om die belangrijke verkeersveiligheid daar te maximaliseren. "Zo krijgen zij veel beter zicht op het aankomende verkeer en zijn ze zelf ook veel beter zichtbaar voor het aankomend autoverkeer", zegt De Graef.

Circulatieplan
Verkeerscirculatie wijzigt in Diest

Lees meer over