Stad Landen steunt aanleg van geveltuintjes

29 April 2021 | 14u57 | Gepost door christian.henn…
Geveltuintjes zorgen voor verkoeling
De eerste lentezon herinnert ons aan de komende zomerhitte en aan de nood die er is aan meer verkoeling in onze ‘stenen’ stads- en dorpskernen. Geveltuintjes kunnen hier een deel van de oplossing aanbieden. Ze garanderen een natuurlijke verkoeling in de zomer. De stad Landen wil dit stimuleren.

Een geveltuintje is een smalle groenstrook aan de straatkant, tegen een voorgevel. Geveltuintjes zorgen niet alleen voor meer kleur in het straatbeeld, ze bevorderen ook de biodiversiteit: verschillende vogels en insecten, zoals bijen en vlinders, vinden er voedsel of een rustplaats. Bovendien verbeteren ze het klimaat en de luchtkwaliteit. Planten produceren immers zuurstof en filteren fijn stof. Door de plaatselijke ontharding is er ook meer waterinfiltratie in de bodem mogelijk, wat dan weer positief is voor het grondwaterpeil.

Via de website van de stad Landen https://www.landen.be/geveltuintjes kan men het reglement over geveltuinen downloaden en ook het officiële aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier,  samen met de nodige extra informatie, foto’s en plan, kan aan milieu@landen.be gestuurd worden.

Lees meer over