Op zoek naar een frisse wind

Cartoon

Het kan de lezers van dit blad moeilijk ontgaan zijn dat het de jongste weken stevig waaide. Letterlijk en figuurlijk. Dat jaarlijks weerkerend fenomeen in deze tijd van het jaar is nu voor de stad een opportuniteit om op zoek te gaan naar een nieuwe uitbater voor het Theatercafé van CC De Kruisboog, want “wij willen daar een frisse wind laten waaien”, klinkt het. Voor een goed begrip: zo’n concessie geldt voor negen jaar. De vorige is al een jaar verlopen.

Op de website van de stad kan je lezen dat het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Tienen op zoek is naar een enthousiaste concessionaris met “een groot hart voor cultuur en verenigingswerk”. Het bericht werd gepubliceerd op 6 november. Indien jij je aangesproken voelt, grijp dan meteen pen en papier, of nog beter, kandideer digitaal en haast je, want 30 november is de afsluitdatum. Op het eerste zicht is 3,5 weken nadenken om aan zo’n project te beginnen erg kort, maar waarschijnlijk lagen er een aantal kandidaten op vinkenslag en gaat het inschrijvingen regenen.

Vooraleer u onbezonnen in een avontuur te storten, toch een waarschuwing. Hou rekening met werkweken van 84 uur. In principe is het café ook een volledig jaar open, weliswaar met de mogelijkheid om een sluitingsdag te voorzien en een korte sluiting voor onderhoud en/of vakantie. Daar staat dan wel een min of meer gewaarborgde omzet tegenover. Het AGB becijferde die op zo’n vier miljoen euro over de volledige periode van negen jaar. Let wel, dit gaat over omzet, niet over winst. Bedragen voor aankopen, onkosten, personeel enzovoort moeten van dat bedrag in mindering worden gebracht, maar wie het een beetje verstandig aanpakt, kan er een aardige som aan overhouden. Waarop vadertje staat deels beslag legt, en in tweede instantie ook de stad nog eens. Daar ontsnapt niemand aan.

Naar wij vernemen heeft een groot aantal leden van een nieuwe politieke constellatie in deze stad samen een coöperatieve vennootschap opgericht om met zijn allen de concessie binnen te halen. Dat is een perfect legale manier van handelen. Indien deze onderneming voldoet aan de voorwaarden, en daar bestaat geen twijfel over, kan ze moeilijk worden geweerd. Met een beurtrol van vrijwilligers en vast personeel willen zij meewerken aan een vlotte bediening, onder meer tijdens de pauzes en na de voorstellingen in de theaterzaal. De opbrengst zou deels naar de coöperanten terugvloeien, maar grotendeels worden aangewend om verkiezingspubliciteit mee te bekostigen. Het is nu uitkijken of er zich onder de kandidaten voor de concessie een CV bevindt. En het is perfect mogelijk uit te vissen wie er allemaal achter schuilgaat.

Rik Poulman