Met spuug en paktouw

Cartoon

Onze wekelijkse afspraak op dezelfde dag en hetzelfde uur vastleggen, lukt voorlopig niet. Toch slagen mijn spitsbroeder Guy en ikzelf er telkens weer in een gemeenschappelijk gaatje in onze agenda te vinden. We analyseren dan de lokale politieke actualiteit, navigeren door de nevelen van het stadsbestuur om vervolgens constructieve ideeën uit te dokteren. Bij een van onze recente samenkomsten moest het mij van het hart dat ik een beetje ten einde raad was. Guy keek mij met grote ogen aan.

“Ik kan het niet langer aanzien. Ons treinstation - toch een pareltje van neoclassicistische architectuur - hangt met spuug en paktouw aan elkaar. Alle beloftes ten spijt om het tij te doen keren, gebeurt er simpelweg … niets. Niet te begrijpen als je weet dat het om het laatst overgebleven relict van het oudste stationstype van de Belgische Staatsspoorwegen gaat. De symboliek die ervan uitgaat, is uniek. Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het hele Belgische spoorwegnetwerk.”

Twee kopjes decakoffie verder - mannen van een zekere leeftijd passen maar beter op voor overmatig alcohol- en cafeïnegebruik - rijpte een vermetel idee. “Als we nu eens zouden proberen Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, en burgemeester Katrien Partyka samen aan tafel te brengen voor een gesprek onder vier ogen op neutraal terrein, om dringende knopen door te hakken, dat moet toch kunnen?” Guy keek mij met nog veel grotere ogen aan.

“Waarom is er nooit eerder iemand op het idee gekomen om die twee dames voor een vertrouwelijk gesprek te vragen, ver uit het oog van de camera’s? De kloof tussen beide kan toch niet zo groot zijn. Als jonge economist heeft Dutordoir gewerkt op ministeriële CVP-kabinetten van onder anderen Wilfried Martens en Marc Eyskens. De naamsverandering naar CD&V doet weinig ter zake. Op de keper beschouwd stammen de topvrouw van de Belgische spoorwegen en de burgemeester van Tienen feitelijk uit hetzelfde politieke nest. De camaraderie tussen partijgenoten faciliteert ongetwijfeld een open dialoog. En is er voor een dergelijk onderonsje geen betere locatie dan Pand 10, gevestigd in de enige vleugel die momenteel nog min of meer stand houdt?”

Onze geplande demarche heeft niet mogen zijn. Nog voor we de kans kregen iets te doen, heeft Katrien ons onbedoeld in snelheid gepakt. In een Franse colère gaf ze met een deurwaardersexploot de NMBS - via Dutordoir - het bevel om binnen de zeven werkdagen stabiliteitswerken uit te voeren aan het gebouw. Een recent onderzoek dat de stad liet uitvoeren, zou aantonen dat er instortingsgevaar is. Waarop de cheminots lieten weten dat zij zelf vorig jaar ook zo’n onderzoek lieten uitvoeren. Toen bleek er geen enkel gevaar te bestaan. Als dat nog maar ooit goed komt tussen die twee.

Rik Poulman