Investeringen Vianderdomein zelfbedruipend

Cartoon

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Tienen keurde op de laatste dag van november het masterplan 'Vianderdomein' goed, dat in belangrijke mate afwijkt van het oorspronkelijke ontwerp. “De grote verschillen met het wedstrijdontwerp zijn onder meer een sterke visie over het watersysteem en de duurzame manier waarop de watertoevoer naar het Vianderdomein georganiseerd kan worden”, aldus het stadsbestuur. Het blijkt dat het water dat nu uit bestaande bronnen stroomt, zoals de Bruinissembron en de Vianderbron, nog steeds rechtstreeks naar de riool wordt afgeleid, waardoor jaarlijks meer dan zes miljoen liter verloren gaat.

Daar komt in de nabije toekomst verandering in. Het water zal grotendeels worden gebruikt om waterpartijen en de Viandervijvers te bevoorraden. Omdat het om rijke wateraders gaat, blijken er nog meer mogelijkheden te bestaan. Naar verluidt laat een investeringsmaatschappij onderzoek doen naar de eigenschappen van een paar nieuwe bronnen die in het gebied werden ontdekt. Die zouden bij consumptie bepaalde gunstige therapeutische eigenschappen vertonen.

“Het is nog veel te vroeg om definitief uitsluitsel te geven over de mogelijkheden van deze bronnen”, aldus een intimus van de maatschappij, “maar voorlopig geven de resultaten een veelbelovend profiel. Tienen zou weleens een belangrijke speler kunnen worden als producent van flessenwater. Als onze prognoses worden bevestigd, dan liggen alle troeven voor het grijpen. De bronnen bevinden zich op een boogscheut van een industrieterrein waar enkele percelen nog beschikbaar zijn. Met de Tiense Suikerraffinaderij en Citribel hebben wij twee cruciale toeleveranciers bij de hand die het ons kunnen faciliteren om diverse smaken op de markt te brengen. De exploitatie van de bronnen zou alvast goed zijn voor enkele tientallen arbeidsplaatsen en extra inkomsten voor de stad.”

Uit verder onderzoek blijkt dat water afkomstig van een dezer bronnen meer mineralen bevat dan dat uit de andere. Het zou een heilzame invloed hebben op het welbevinden van de gebruiker en daarom aanbevolen worden aan voornamelijk jonge mensen. Onder meer bevorderen ze de aanmaak van dopamine, het zogenoemde gelukshormoon, dat vreemde stofje in de hersenen dat ervoor zorgt dat je je goed en gelukkig voelt. Dopamine wordt bovendien in verband gebracht met je libido. De maatschappij overweegt een suggestie te doen naar de stad om de bron de naam Sint-Katarinabron te geven. Een weloverwogen keuze. Katarina is immers de patrones van onder meer scholieren en leraren, groepen die overtalrijk in de stad vertegenwoordigd zijn. Sint-Katarina wordt ook aangeroepen als beschermster tegen de pest en ter bewaking van de kuisheid. En is pesten niet een van de nieuwe kwalen die ons allemaal bedreigen?

Rik Poulman