Gelukkige ontevreden Tienenaars

Cartoon

Probeer dit maar eens te begrijpen: volgens de recent gepubliceerde Stadsmonitor vertrouwt slechts 21 procent van de Tienenaars het stadsbestuur en vindt amper 19 procent dat de bevolking voldoende geconsulteerd wordt. Toch blijkt uit diezelfde enquête dat 79 procent van de inwoners zich gelukkig voelt in eigen stad. En daarmee steken ze - wat gelukkig zijn betreft - met net één percentje de strafste gemeente van Vlaanderen, Glabbeek, de loef af.

Voor de discrepantie tussen dat geluks- en ontevredenheidsgevoel moet ergens een verklaring te vinden zijn. Schrander als ze altijd is geweest, verklaarde de toen nog piepjonge schepen Katrien Partyka in een ver verleden dat de Tienenaars een ras apart zijn. Als een kwinkslag bedoeld uiteraard, maar wat ze daar destijds precies mee bedoelde, daar hebben wij tot op de dag van vandaag nog steeds het raden naar. Al moet worden gezegd dat zij als burgemeester een neus ontwikkelde om de zaken precies in te schatten zoals ze zijn.

Dat vraagt om enige opheldering. Het is al meermaals gebleken dat de modale Tienenaar zich pas gelukkig voelt als hij/zij ontevreden is. Een particulariteit hem/haar eigen, die hij/zij met verve toont op sociale media. Duimpjes ophoog en smileys bij de vleet bevestigen zijn/haar gelijk. Voor zover bekend is het fenomeen tot op heden niet wetenschappelijk onderzocht en zou het voer kunnen zijn voor een sociologische doctoraatsverhandeling, hoewel... De Tiense volksaard heeft mogelijk iets te maken met een onverwerkt historisch verleden dat zijn oorsprong vindt in de middeleeuwen en nog steeds voortwoekert. Het is een uitgemaakte zaak dat de stad ontelbare keren onder de voet werd gelopen door troepen van vreemde origine, ze in verwoesting achterlatend aan een bevolking die keer op keer puin moest ruimen en uit het niets heropbouwen. De tol van een grensstadje. Je zou voor minder moedeloos worden. Zou een mutatie door de eeuwen heen in de genen van de Tienenaar een verklaring kunnen zijn voor zijn gevoelens?

Het stadsbestuur toont zich gematigd positief over de cijfers uit de monitor, die iets lager liggen dan het Vlaamse gemiddelde, maar toch beter liggen dan drie jaar geleden. Het bewijst wel dat er nog werk aan de winkel is. Maar iets meer dan de helft van de bevraagden toont zich tevreden over de loket- en digitale diensten van de stad.

960 Tienenaars kregen een uitnodiging om aan de bevraging deel te nemen, 339 gingen er ook op in. Pakweg één op duizend inwoners mocht zijn gedacht zeggen. De bevraging werd wel gedaan nog voor de invoering van het bereikbaarheidsplan. Het volledige rapport van de Gemeente-Stadsmonitor kan geraadpleegd worden op gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be.

Rik Poulman