Escape room

Cartoon

De stad heeft er een mooie Erfgoeddag opzitten. Beetje beestig gedoe, maar dat was nu eenmaal het nationale thema dit jaar. Hoe dan ook, inwoners uit de wijde regio kregen de kans om heel wat leuke dierenverhalen uit het verleden mee te pikken en mooie collecties te bewonderen. Met als absoluut hoogtepunt de voorstelling van het pas gerestaureerde 17de-eeuwse beeldje van Sint-Joris met de draak. Bied de mensen een waardevol evenement aan en je krijgt volk. Zoiets smaakt naar meer.

Daar schijnt men zich op ’t schoon verdiep van de blanke stede ook bewust van te zijn. Zopas werd het nieuwe masterplan stadshart gelanceerd. U leest er elders in dit blad meer over. Op papier ziet het er allemaal heel mooi uit. Er zit ook een visie achter en dat belooft een toekomst voor de stad, alle criticasters ten spijt. Volgens de planning zou de uitvoering van het masterplan een aanvang nemen in 2026 om ergens omstreeks 2028 te landen. Praktijkervaring leert dat het eerder in de jaren dertig zal worden. Het duurt bijgevolg nog wel enkele jaren vooraleer dit stadshart volop zijn troeven als toeristische attractiepool zal kunnen uitspelen. En net daar is er nood aan. Toerisme doet de economie leven, maar dan moet je de toerist iets te bieden hebben.

Opportuniteiten liggen soms in een onverwacht hoekje voor het grijpen. Een gesprek met twee studenten-ondernemers - die gasten hebben er de nodige branie voor - bevestigen dat nog maar eens. “Wij zijn er nog niet helemaal uit, maar we hopen alvast dat het zal lukken”, vertelden zij. “Onze hoop is groot dat wij voor een klein bedrag het leegstaande stationsgebouw van Tienen zullen kunnen huren tegen een heel schappelijke prijs. Het is de bedoeling om in dat pand een avontuurlijk hindernissenparcours annex escaperoom te bouwen. Via een uitverkoop hebben wij afgedankte veiligheidskledij van een hulpverleningsorganisatie kunnen aankopen, zodat bezoekers in alle veiligheid aan onze attractie kunnen deelnemen. Uit de voorlopige mondelinge afspraken die wij konden bedingen, blijkt dat beide partijen hiermee hun voordeel doen. Wij huren het gebouw voor een prikje en houden het netjes voor onze activiteiten. Geen verdere aftakeling meer door ongedierte. We zijn enkele jaren gerust. Naar wij vernamen zal het gebouw pas helemaal gerestaureerd zijn bij de viering van 250 jaar Belgische onafhankelijkheid. Iedereen is hier dus winnaar. Ons project zal ook door de veiligheids- en ambulancediensten tegen een zacht prijsje kunnen afgehuurd worden om te oefenen. Er blijkt nu wel nog wat tegenkanting te bestaan bij het stadsbestuur, want naar wij horen wil een van de schepenen eerder een ‘dark room’ dan een ‘escape room’. Alleen weten wij niet goed wat hij daar precies mee bedoelt.”

Rik Poulman