Discreet hotel in het station?

Cartoon

Een siddering voltrok zich in de ruggen van de aanwezige mensen op de grote trefdag van de stad Tienen. Voor hun ogen realiseerde zich een paar uren durend toekomstperspectief voor wat nog steeds minzaam de suikerstad wordt genoemd. Daarin inbegrepen een Engelstalig pleidooi om ons enig overblijvende museum naar de verdoemenis te helpen - was dit overigens geen schending van de taalwetgeving (?) - maar daarover gaan wij niet kneuterig doen. Het beste moest dan nog komen: de toekomst van ons treinstation.

Na jaren van verwaarlozing, verkommering en verloedering kondigde een vertegenwoordiger van onze spoorwegmaatschappij het goede nieuws aan dat er een oplossing in het vooruitzicht is voor een van de langst aanslepende problemen waarmee inwoners van deze stad en de omliggende gemeenten geconfronteerd worden: de herwaardering van het oudste Belgische en tevens geklasseerde spoorwegstation. De maatschappij zoekt namelijk, zonder blikken of blozen, een goeie ziel die de kosten van de restauratie op zich wil nemen. Vragen staat vrij. In ruil daarvoor mag hij/zij voor een nog te bepalen aantal jaren het gebouw in erfpacht nemen als woonst of commerciële activiteiten. Het blijft verbazen waarom men in dit land waardevolle gebouwen helemaal laat aftakelen om ze vervolgens duur op te knappen. Daar bestaat ongetwijfeld een plausibele uitleg voor, maar dat weten alleen slimme koppen.

Hoe dan ook, we leven in een moderne tijd waarbij de NMBS nog maar een deel van het pand nodig heeft als wachtzaal, een beperkt loket (de meeste reizigers kopen tickets of abonnementen online) en toegankelijk sanitair. Wat dat laatste betreft: het was ooit anders. Voor de rest worden in samenspraak andere invullingen gegeven aan de leegstaande lokalen. Hier liggen opportuniteiten voor het grijpen. Elke pientere zakenman komt er weg mee. Dagelijks nemen hier enkele duizenden reizigers het openbaar vervoer, met elk van hen een eigen behoefte. ’s Morgens nog geen ontbijt genomen, de dorst van de avond voordien die nog nawerkt… Hoe handig zou het niet zijn om hierop in te spelen? Een kleine supermarkt zou best handig zijn waar je snel nog wat inkopen kan doen vooraleer een Lijnbus, de fiets of de eigen wagen in te stappen en huiswaarts te keren.

Een rustiek opgeknapt, bijna 200 jaar oud treinstation zou een boost kunnen geven aan het uitgestorven toerisme. Het pand heeft een bovenverdieping, perfect in te richten als discreet hotel, met een in- en uitgang richting sporen of richting stad. Het zou een heropleving kunnen betekenen van een economische activiteit die hier wat verderop in lang vervlogen tijden werd beoefend.  

Rik Poulman