Laaksite wordt toegankelijke en volwaardige sport- en recreatiesite

Laaksite

De stad Aarschot maakte haar plannen voor de Laaksite bekend. De stad wil van het gebied - gelegen tussen de Herseltsesteenweg, de Grote Laakweg en de spoorweg - een volwaardige en toegankelijke sport- en recreatiesite maken ten dienste van scholen, sportclubs en recreanten. De stad investeert er 21 miljoen euro in en het project zou moeten gerealiseerd zijn tegen 2025.

In 2016 startte het stadsbestuur de procedure op om het gebied teen nieuwe bestemming te geven. Het was de wens van de stad om het gebied op te waarderen en tegemoet te komen aan de noden rond sportaccommodatie van scholen, (sport)verenigingen en recreanten in en om Aarschot. Daarbij werd uitgegaan van een bijkomende sporthal ten zuiden van de Grote Laak en een nieuwe kantine met kleedkamers ten noorden ervan. Deze kantine zou de oude kantine van SCA en de vele afgeleefde bijgebouwtjes vervangen.

"Vorig jaar gooiden we het roer om en besloten we om alle sportieve functies te combineren in één gebouw, met daarrond een ruim aanbod aan sportmogelijkheden in openlucht”,zegt schepen van Investeringen en Patrimonium Bert Van der Auwera (Open Vld). “Door te combineren verlagen we enerzijds de totale bebouwde footprint en vermijden we dubbele infrastructuur en bouwkosten. Anderzijds versterken we het sportweefsel door binnen- en buitensport, maar ook competitie en recreatie, samen te brengen. Door op die manier ruimte te creëren kunnen we ook de opgelegde 140 parkeerplaatsen bovengronds realiseren. Positief voor de waterhuishouding en een stuk goedkoper dan de eerder voorziene ondergrondse parking. En omdat we de nieuwe parking ten zuiden van de Grote Laak inplannen, kunnen we de sportsite zelf quasi autovrij maken.”

Lees verder onder de foto.

Laaksite

Grootse plannen

In het nieuwe sportgebouw komen er 3 multifunctionele sportvelden met tribune en voldoende berging, 14 kleedkamers en een ruime open kantine.

“Ten noorden bevindt zich een grote, mooie tribune en ten westen een prachtig terras waar het zalig genieten is. Het geweldige uitzicht op de site maakt dat je er evengoed wedstrijden van nabij kan beleven. Onder dat terras vind je trouwens een aantal kleedkamers en openbaar sanitair, ten dienste van de buitensporters en recreanten”, gaat Schepen van Sport Kurt Lemmens (Vooruit) verder.

“Buiten komt er een tweede kunstgrasveld aan de nieuwe tribune en vernieuwen we de

Natuurgrasvelden. Eén ervan vergroten we, wat bijvoorbeeld rugby mogelijk maakt. Verder trekken het nieuwe BMX-parcours en de pumptrack de aandacht. Er komen ook twee 3x3 basketveldjes en een groot skatepark. Dat alles wordt omgeven door een Finse piste van 1.400 meter. Langs die Finse piste vinden we 6 kleine eilandjes met fitnesstoestellen, al vormt vooral het uitgebreide calisthenics-park de grote blikvanger.”

Lees verder onder de foto.

Laaksite

A++ label voor toegankelijkheid

De stad streeft voor de hele site naar een A++label inzake toegankelijkheid.

“Dit betekent dat de Laaksite ook voor G-sporters makkelijk bereikbaar en bruikbaar zal zijn. Naast onze focus op toegankelijkheid en ruimte voor groen bij de ontwikkeling van het masterplan hebben we nog meer speerpunten.Water is er daar eentje van, met ruime aandacht voor buffering, infiltratie en hergebruik van regenwater op de hele site. Die ecologische reflex trekken we door in het sportgebouw, dat voor een groot deel zelfvoorzienend zal zijn in zijn energienoden.”

Tenslotte zal er bij de realisatie van het project ook aandacht zijn voor mobiliteit, zo weet schepen van Mobiliteit Stef Van Calster (N-VA). “Aan het autovrij maken van de sportsite en het ontsluiten van de nieuwe parking linken we de heraanleg van de Mathildelaan. Die zal, samen met een reorganisatie van de naburige scholen van Site-A, tegemoetkomen aan de bezorgdheden die de bewoners van de wijk Boeyé tijdens het openbaar onderzoek hebben geuit. Met hen gaan we op 4 juli in gesprek en wisselen we ideeën uit.”

Lees meer over