Investering van meer dan een miljoen euro voor Laaksite aan de Grote Laakweg in Aarschot

Laaksite

Aarschot krijgt het grootste deel van de investeringsgolf ‘Sportspurt’ van de Vlaamse regering.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) investeert ruim zes miljoen euro om negen nieuwe sportcomplexen verspreid over Vlaanderen mogelijk te maken. In Aarschot gaat er meer dan één miljoen euro naar een nieuwe sporthal en nieuwe buitensportmogelijkheden op sportsite De Laak. De subsidies worden ook gebruikt voor de aanleg van drie sportvelden, een binnen- en buitentribune, kleedkamers, een BMX-parcours, rugby-grasveld en een Finse piste.

“We zetten Vlaamse middelen in als hefboom om grote infrastructuurprojecten mogelijk te maken”, zegt Weyts. “Zo komen er in heel Vlaanderen meer mogelijkheden om allerlei sporten te beoefenen. Sport wordt laagdrempeliger en aantrekkelijker dankzij dit soort investeringen”.

"Kwaliteitsvolle en aantrekkelijke sportinfrastructuur dichtbij huis verleidt heel veel Vlamingen om zelf te sporten", klinkt het. Weyts heeft daarom een ‘Sportspurt’ ingezet: een investeringsgolf van 185 miljoen euro in sportinfrastructuur. "Dit geld gaat onder meer naar groepsaankopen, topsportinfrastructuur en bovenlokale sportinfrastructuur. Het is een nooit geziene investering die voor álle Vlamingen moet renderen. Alleen al voor sportinfrastructuur met bovenlokale uitstraling is er in de voorbije regeerperiode 95 miljoen euro voorzien: dat is 45 miljoen euro méér dan in de regeerperiode daarvoor. Dankzij deze extra budgetten konden private en publieke partners niet één, maar twee keer per jaar intekenen op een oproep", zo klinkt het verder vanuit het kabinet van Weyts.

Lees meer over