Het Toreke wordt niet verkocht maar krijgt een nieuwe bestemming

Steekpartij aan het Torekesplein

Het Toreke in Tienen, een voormalige gevangenis, wordt al jaren als stedelijk museum gebruikt. Op langere termijn zal echter het museum verhuizen naar de vernieuwde site van het stadhuis. De stad benadrukt dat Het Toreke niet zal worden verkocht.

Sinds de bekendmaking van het Masterplan Stadshart werd er gevreesd voor de functie van het Toreke. Maar nu blijkt dat het Toreke toch niet zal worden verkocht. De museale opstelling in de bovenzalen van het gebouw wordt zelfs op korte termijn vernieuwd. Op de erfgoedsite worden nieuwe zalen voor tijdelijke expo’s ingericht, die zowel door de eigen stadsdiensten als door verenigingen en kunstenaars gebruikt kunnen worden. Ook de educatieve werking voor scholen wordt heropgestart.

De stad benadrukt dat het niet de bedoeling is om het Toreke te verkopen, maar wel zal gekeken worden welke functie dit gebouw in de toekomst kan krijgen, met respect voor de erfgoudwaarde.

Aankoop systemen

Er zal een nieuw collectieregistratiesysteem worden aangekocht om het collectiebeleid van het museum te professionaliseren. De registratie en het scherper aflijnen van de hele collectie is een gigantische klus en zal tot 2030 een belangrijke tijdsinvestering vergen.

Ook het stedelijk archief krijgt in de toekomst een plaats op de vernieuwde site van het stadhuis. Voor de opzit van een modern archief-en digitaal informatiebeheer zal dit jaar een professioneel archiefbeschrijvingssysteem aangekocht worden.

Uitbreiding team erfgoed 

Het volledige team erfgoed werd vernieuwd met de aanwerving van zes nieuwe medewerkers. Dit jaar zal nog een aanwerving komen van publieksmedewerker en extra archiefmedewerker. Samen met de twee collega’s van PORTIVA zal deze ploeg het toekomstige erfgoedbeleid van de stad verder vormgeven.

Er zal eveneens een Netwerk Erfgoed worden opgericht waarbij regelmatig zal worden teruggekoppeld over het erfgoedbeleid en naar input worden gevraagd bij alle betrokken stakeholders. Zo hoopt het erfgoedteam voldoende voeling te houden met wat er binnen de verschillende erfgoedorganisaties in Tienen leeft.

Lees meer over