Stad Landen maakt werk van GAS-boetes voor verkeersovertredingen

27 februari 2021 | 10u32 | Gepost door christian.henn…
Gas boetes voor kleine verkeersovertredingen
Op de jongste gemeenteraad van Landen diende de fractie van Open Vld Landen een voorstel in om kleine snelheidsovertredingen af te handelen via GAS-boetes. Dit voorstel kwam de afgelopen dagen uitgebreid in de pers en werd nu ook gunstig onthaald op de gemeenteraadszitting.

Tijdens de gemeenteraad werd er een goed en open debat gevoerd. Al snel werd echter duidelijk dat de besprekingen nog in een pril stadium staan en dat men, op infrastructureel en juridisch vlak, nog heel wat dient te regelen. Maar tegelijk viel ook op dat er binnen de gemeenteraad grote eensgezindheid bestaat om de veiligheid van de burger, op vlak van verkeer en mobiliteit, te verbeteren via een handhaving met GAS-boetes.

Na het debat diende Open Vld een amendement in, waardoor Stad Landen er zich toe verbindt het voorstel van de GAS-boetes uit te werken en een gepast beleid in dezen in te voeren. Het voorstel van Open Vld Landen werd unaniem goedgekeurd.

“Dit is de manier waar op ik het liefst oppositie voer” zegt een duidelijk tevreden fractieleider Didier Reynaerts. “Via een positief voorstel zoeken naar gedragen visie bij alle partijen. Constructiever kan het amper. Natuurlijk zullen wij de effectieve uitwerking van dit voorstel goed en van nabij blijven opvolgen”.

Lees meer over