Landen wil subsidies om wateroverlast uit het verleden tegen te gaan

Water

De stad Landen vraagt subsidies aan voor de financiering van meerdere erosieprojecten om zo oplossingen te realiseren voor de wateroverlast in het verleden. Tegelijkertijd moeten de projecten de natuurlijke omgeving en de infrastructuur verbeteren. 

Landen kampte al meermaals met wateroverlast en wil daarom maatregelen nemen om daar iets tegen te beginnen. Het eerste project bevindt zich achter de Lijsemstraat in Waasmont. Daar wordt een buffering voorzien met vertraagde afvoer in twee compartimenten die samen 7.500 m³ groot zijn. Op die manier worden twee van de voornaamste afstroomlijnen van het achterliggende landbouwgebied opgevangen. De maximale mogelijkheden van de percelen worden benut terwijl slechts 440 m² landbouwgrond worden ingenomen voor een toestroomgebied van 52,5ha landbouwgebied.

De tweede projectlocatie bevindt zich ook in Waasmont, ter hoogte van het brongebied van de Zeyb. “De Gordelstraat is de laatste jaren regelmatig getroffen door modder- en wateroverlast. De bestaande, private, poelzone achter de woningen ligt in de afstroomlijn van het achterliggende landbouwgebied. Hier wordt een bufferzone geoptimaliseerd om het water tijdelijk op te vangen.  De afvoer zal hierdoor sterk vertraagd worden en met een heel beperkte sedimentlast in de Zeyb terechtkomen. Een groot deel van het meegevoerde sediment bezinkt in de erosiepoel zodat verstoppingen van het afvoerstelsel en overbelasting van het stelsel stroomafwaarts sterk worden beperkt”, luidt het.

Het derde project bevindt zich op grondgebied van Montenaken. De voorgestelde erosiewerken worden hier uitgevoerd op het grondgebied van een naburige gemeente, ter bescherming van Landen. “Het brongebied van de Zevenbronnenbeek, op de grens van Landen en Gingelom, wordt gekenmerkt door intensieve  akkerbouw. Tijdens hevige onweders of periodes van langdurige neerslag is deze zone onderhevig aan afspoeling van regenwater en intense bodemerosie. Hierdoor komen grote hoeveelheden water, sediment maar ook nutriënten, niet alleen in de Zevenbronnenbeek terecht maar ook in het grondwaterwinningsstation van de Watergroep dat langs de beek gelegen is. De terreinen van De Watergroep, aan de rand van het Zevenbronnenbos, vormen een goede locatie voor een damconstructie met erosiepoel. Dit is een gemeente- en provinciegrens overschrijdend project en een mooi voorbeeld van hoe op een relatief eenvoudige manier meerdere voordelen worden gecreëerd, met name de bescherming van het aquatisch ecosysteem van de Zevenbronnenbeek en de installatie van De Watergroep tegen overstromingen.”

De stad werkte nauw samen met lokale boeren en grondeigenaren tijdens het ontwerp van de projecten zodat de plannen breed gedragen kunnen worden. Landen vraagt tegelijk ook de omgevingsvergunningen aan zodat ze, eens die ontvangen, kunnen starten met de uitvoering van de projecten. 

 

 

 

 

Lees meer over