Kinderen steken grasveld in brand en verliezen de controle over het vuur

brand

Op woensdag 1 maart, om 14.35 uur, moest de brandweer uirukken naar de Tiensestraat in Landen. Daar stond een grasveld in brand.

Toen de brandweerlui ter plaatse aankwamen was er zo’n 10 vierkante meter gras afgebrand op een kleine helling. De brand was intussen gedoofd, een aanwezige had de rand van het gras geblust met een poederblusser.

De brandweerlui deden nog een controle maar er was geen verdere actie nodig.

Enkele kinderen gaven toe het gras te hebben aangestoken waarna ze de controle over het vuur verloren.

Tekst: Laurien Holsbeeks

Lees meer over