Herstel vijverbermen, nieuwe aanplantingen en een vernieuwd fietspad voor de Beemden

20 januari 2023 | 14u29 | Gepost door christian.henn…
Er worden heel wat werken uitgevoerd aan de vijver (Foto stad Landen)

Op 24 januari starten nieuwe kapwerken in het parkgebied de Beemden in Landen. Deze werken zullen zeker een maand duren. Er zullen heel wat bomen gekapt worden, maar ook nieuwe aangeplant.  Het fiets- en wandelpad doorheen het gebied wordt eveneens vernieuwd. Die werken zijn voorzien in maart en april van dit jaar. Ook de oevers van de visvijver worden hersteld.

Het parkgebied De Beemden met zijn natuurlijk speellandschap en de visvijver is een aangenaam stuk natuur.  Steeds meer bezoekers uit Landen en omstreken vinden hun weg naar de Beemden. Er is ook een zone voor campers voorzien.

In 2021 moesten er drastische snoeiwerken uitgevoerd worden op het eilandje in de visvijver. Vorig jaar gebeurde een eerste aanplant van kleurrijke planten en bomen op en aan de talud van de visvijver. 

Lees verder onder de foto

Kappen en planten in de Beemden
Kappen en planten in de Beemden (Foto's stad Landen)

Vijver dichtgeslibd

De kleine vijver ter hoogte van de parking is momenteel zo fel dichtgeslibd dat het natuurlijk visbestand er bijzonder klein geworden is. De bladeren van de omliggende bomen hebben in de loop van de jaren een zuurstoftekort in de vijver veroorzaakt. Een kap van de omliggende bomen is dan ook noodzakelijk om dit probleem aan te pakken. Deze werken starten op 24 januari . Uiteraard worden na de kap opnieuw jonge bomen aangeplant ter compensatie van deze kap.

De herstelling van de oever van de visvijver staat dit voorjaar op het programma. Dit zal gefaseerd verlopen waarbij er steeds zal gezorgd worden dat de hinder voor de vissers beperkt blijft.

Het verharde wandel- en fietspad langs het natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt, is eveneens aan vernieuwing toe. Er wordt hier een nieuw waterdoorlatend wandel- en fietspad aangelegd.  De werken zijn voorzien in maart-april. Hierdoor zal de toegang naar de Beemden via deze weg tijdelijk verhinderd zijn. Deze werken zullen wellicht voltooid zijn voor aanvang van de zomervakantie.

Lees meer over