Kortenaken neemt maatregelen tegen wateroverlast

De foto is louter illustratief
De gemeente Kortenaken neemt maatregelen om iets te doen tegen de wateroverlast in Ransberg, daar zou de situatie, na de werken, moeten verbeteren, nadat de omgeving er vaak overlast ondervond.

Watering het Velpedal heeft, in samenwerking met de gemeente Kortenaken, een subsidie verkregen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om een beek ter hoogte van de Rectorijstraat (Ransberg) opnieuw open te leggen en te verleggen. Op die manier willen ze wateroverlast in de omgeving vermijden.

“Ter hoogte van de Rectorijstraat werden een aantal huizen regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. De oorzaak hiervan is de te kleine diameter van de ingebuisde beek en de lange overwelving van deze beek onder de Rectorijstraat op de Ransberg. Om dit probleem op te lossen wordt de beek opnieuw in open bedding gelegd en wordt de waterloop verlegd zodat de buffercapaciteit toeneemt. Deze werken kosten zo’n 50.000 euro en worden voor 75% gesubsidieerd. De werken zullen vermoedelijk nog voor de zomer starten”, zegt burgemeester Kristof Mollu (KORTbij).

De gemeente heeft nog een subsidieaanvraag lopen bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor de werken in de omgeving van de Pottelbergstraat en Lindestraat, net als voor die in de omgeving van de rotonde De Hoef. Daar worden bufferbekken voorzien voor een bedrag van zo’n 440.000 euro, 75%  kan gesubsidieerd worden door de VMM.

“Ter hoogte van de Rectorijstraat werden een aantal huizen regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. De oorzaak hiervan is de te kleine diameter van de ingebuisde beek en de lange overwelving van deze beek onder de Rectorijstraat op de Ransberg. Om dit probleem op te lossen wordt de beek opnieuw in open bedding gelegd en wordt de waterloop verlegd zodat de buffercapaciteit toeneemt. Deze werken kosten ca. 50.000 euro en worden voor 75% gesubsidieerd. De werken zullen vermoedelijk nog voor de zomer starten”, zegt burgemeester Kristogf Mollu (KORTbij).

De gemeente heeft voor de omgeving van de Pottelbergstraat en Lindestraat in Hoeleden ook nog subsidieaanvraag lopen bij de Vlaamse Milieumaatschappij alsook voor de omgeving van de rotonde De Hoef. In beide projecten wordt er een bufferbekken voorzien. Het totale investeringsbedrag voor deze projecten bedraagt zo’n. 440.000 euro en wordt na goedkeuring door de VMM ook voor 75% gesubsidieerd.