Rechter geeft Glabbeek in dispuut met tragewegenactivist Marc Van Damme gelijk: "Beraden over verdere stappen"

28 februari 2024 | 16u36 | Gepost door redactie
Reekmans en Van Damme

"Glabbeek haalt opgelucht adem nu de beslagrechter heeft geoordeeld dat er bij de klachten van trage wegen activist Marc Van Damme en voormalig Groen raadslid Lowie Steenwegen sprake is van rechtsmisbruik met als enig doel de gemeente te schaden en via dwangsommen geld af te troggelen." Dat laat Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) weten. “Eindelijk gerechtigheid in het dossier van de trage wegen waar we intussen als gemeente al jaren belaagd worden.” De tegenpartij, die zo haar eigen argumenten heeft, denkt er anders over: "Dit is niet het einde."

De zaak gaat over trage weg 43 waarvoor  Vandamme en Steenwegen in 2017 naar de rechtbank trokken om de weg weer open te stellen. “Die liep door een fruitbedrijf en een woning. De rechtbank oordeelde eind 2020 dat het enkel de gemeenteraad van Glabbeek was die hierover kon beslissen. De gemeente kreeg van de rechtbank in een vonnis een jaar de tijd om te beslissen om de trage weg te heropenen, te verleggen of af te schaffen. De gemeenteraad besliste al in oktober 2021 om het gedeelte van de trage voetweg 43, die door het fruitbedrijf Stockx in Attenrode liep, definitief af te schaffen. De gemeente voldeed hiermee volledig aan het vonnis van de rechtbank”, zei Reekmans hier destijds over maar dat was niet het einde van het verhaal. Er gingen nog meerdere procedures heen en weer maar daar zou nu dus een einde aan komen.

“De rechtbank oordeelt nu dat er sprake is van rechtsmisbruik met als enige doel de gemeente te schaden en via dwangsommen geld af te troggelen. Voor een overhangende struik op een trage weg werd door het duo voor ruim 90.000 euro dwangsommen van de gemeente geëist. De gemeente krijgt nu gelijk”, zegt een tevreden Reekmans.

Van Damme ziet het anders

Als gebruiker van trage wegen zegt Van Damme op te komen tegen het, volgens hem, stelselmatig afbreken ervan door de het huidig gemeentebestuur van Glabbeek.  "Onze actie ligt geheel in de lijn van hetgeen de Vlaamse wetgever wenst: de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak. Met betrekking tot Pad 43 hebben we, door volgehouden actie, bekomen dat de rechtbank het bestaan van het pad bevestigt (tegen poging van het Glabbeek’s bestuur het niet meer bestaan te doen uitspreken), de eerdere afschaffing ervan door Glabbeek onwettig verklaart en een nieuwe beslissing oplegt en een dwangsom bij het niet naleven en dat de rechtbank de hardnekkige onwil dit vonnis na te leven sanctioneert, eerst met een dwangsom gedurende 6 maand, met het laatste vonnis: met 5 bijkomende maanden, geen 12. Enkel met betrekking tot dit laatste werden we nu in het ongelijk gesteld maar hoger beroep blijft mogelijk. Er werden ook al minstens vijf afschaffingen van andere wegen door de Vlaamse regering vernietigd. Door het kwaadwillig weigeren van Glabbeek trage wegen te respecteren en te handhaven, worden de inwoners twee keer gestraft.  Ze beschikken niet over het tragewegennetwerk waar ze recht op hebben en ze worden opgezadeld met voortdurende verspilling aan advocaten- en gerechtskosten. Voor dit pad alleen al 85.000 euro tot nu toe (te vermeerderen met advocatenkosten). We gaan ons nu beraden over eventuele andere stappen.”

Reekmans reageert scherp op reactie van Van Damme

“Ik word pas echt furieus als de man durft beweren dat het onze fout is als gemeente dat er zoveel advocaat -en gerechtskosten dienen gemaakt te worden. We moeten verdikke elke keer enorm veel gerechtskosten maken als gemeente om ons te verdedigen tegen een geldwolf die er enkel op uit is om dwangsommen in zijn zakken te steken. Deze rechtszaak ging dus letterlijk over één struik die een trage weg voor 20 cm belemmerde. Hiervoor vroegen ze 90.000 euro aan dwangsommen. De strategie Van Damme is net om zoveel mogelijk procedures tegelijk te lanceren over trage wegen die niet in gebruik zijn of door een eigendom lopen in meerdere gemeenten. Soms verliest hij een zaak, soms wint hij er eentje. Maar dit vonnis is nu wel een keerpunt en een bedreiging van hun verdienmodel dat ze pervers uitbouwden rond trage wegen. Dat dit nog niet het einde is daar ben ik me absoluut van bewust want na Van Damme zijn grote hold up op de gemeentekas van Aarschot voor 1,5 miljoen heeft hij pas echt geld geroken en maakte hij er zelfs een familiebedrijf van, waarbij ook zijn kinderen mee in elke procedure stapten. Er komt sleet op zijn strategie, want de rechtbanken ontdekken stilaan zijn echte beweegredenen.  En de man vergeet dat ook gemeenten slimmer en sluwer worden en bijleren uit elke procedure waardoor we ons veel beter kunnen verweren tegen hem. En als de man het echt zo goed meent met de trage wegen in Vlaanderen zoals hij beweert, dat hij dan de dwangsommen geeft aan de vzw trage wegen die wel degelijk goed werk leveren op vlak van de herwaardering van trage wegen”, reageert Reekmans nog.