Elf jonge wulpen vrijgelaten in Glabbeek, in Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd nog minder dan de helft

wulpen

Maandagnamiddag werden in de Paddepoel in Glabbeek elf jonge wulpen vrijgelaten. De wulp is een steltloper met kenmerkende lange poten en een omlaag gekromde lange snavel. Natuurhulpcentrum Oudsbergen broedde de eieren uit. Sinds de jaren 80 is de Europese wulpenpopulatie gedaald met 30 tot 49%. De Vlaamse populatie is in twintig jaar meer dan gehalveerd. 

In het kader van een duurzaam biodiversiteitsproject zet Natuurpunt zich daarom, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, sinds 2020 in om de wulpen in Vlaams-Brabant te beschermen​

“In Vlaams-Brabant broeden, sinds het begin van de jaren 90, vijftien à twintig wulpen in de valleien van de Gete en de Velpe. Daar worden ze nu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen om te overleven: de wulpen krijgen hun eieren niet meer tijdig uitgebroed tussen de vele landbewerkingen door. Denk maar aan mesten, slepen, maaien en aandere bewerkingen. Bloemrijke graslanden verdwijnen, de valleien verdrogen en roofdieren proberen hun eieren op te eten”, zegt Griet Nijs (Natuurpunt Studie).

Lees verder onder de foto.

wulpen
De eieren werden uitgebroed bij Natuurhulpcentrum Oudsbergen

Broedsucces blijft laag

Natuurpunt werkt sinds 2020 actief aan het verbeteren van het broedsucces door nesten in kaart te brengen en te beschermen in Vlaams-Brabant. Er wordt hiervoor samengewerkt met meer dan twintig lokale landbouwers en in vijf jaar tijd konden 60 nesten in kaart gebracht worden, opgevolgd en waar mogelijk beschermd. 

Dat neemt niet weg dat het broedsucces laag blijft met slechts vier grootgebrachte jongen in vijf jaar tijd, dat zouden er eigenlijk acht tot tien moeten zijn. Daar komt dan nog het aanhoudende slechte weer van het voorjaar bij waardoor meerdere wulpennesten in de Gete- en Velpevallei onder water kwamen te staan. Vandaar dat enkele eieren overgebracht werden naar het Natuurhulpcentrum Oudsbergen, waar ze succesvol uitgebroed werden. De elf jongen werden nu dus vrijgelaten en als alles goed gaat keren ze over twee jaar terug naar het gebied om er zelf te gaan broeden.

 

Lees meer over