Opnieuw belangrijke archeologische vondst in Glabbeek

archeologische vondst

In Glabbeek werden opnieuw twee pottenbakkersovens uit de Karolingische periode (768-900 na Christus) ontdekt tijdens werken. In 2020 werd er ook al een grote vroegmiddeleeuwse ambachtelijke zone gevonden. 

 “Eind vorige maand werd er in Glabbeek een extra zone langs de Meenselbeek opgegraven. Deze zone sloot onmiddellijk aan op het terrein waar men in 2020 de eerdere vondst deed. Ook tijdens de recente opgraving werden twee ovens aangetroffen, waarvan ééntje in zeer goede staat bleek te zijn”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Intussen heeft men al achttien ovens kunnen onderzoeken, over een afstand van 700 meter. “Dat maakt de archeologische site zeer uitzonderlijk voor deze periode in Vlaanderen. Door deze archeologische vondsten zijn we er zeker van dat er in ons dorp al sinds de vroege Middeleeuwen een heuse nederzetting was met heel wat bedrijvigheid.”

 Archeologen deden bij de aanleg van een rioleringscollector tussen Glabbeek en Attenrode eind 2020 dus ook al een unieke historische vondst. In een gebied van ruim 1 kilometer werden er toen vijftien pottenbakkersovens gevonden, net als één metaaloven en nog veel meer daterende uit de vroege Middeleeuwen (periode tussen 500 en 1000 na Christus).