In tegenstelling tot de algemeen verwachte bevolkingstoename in Vlaanderen zou bevolking in Glabbeek tegen 2033 met 5,8 procent dalen

gemeentehuis

Onderzoekers verwachten dat de bevolking in Glabbeek in tien jaar tijd zal dalen met 5,8 procent. Dit in tegenstelling tot de algemeen verwachte bevolkingstoename in Vlaanderen met 5 procent. 

Vandaag zijn er ruim 6,7 miljoen Vlamingen en volgens voorspellingen van de Vlaamse overheid zal de bevolking tegen 2033 stijgen met 5% tot 7 miljoen Vlamingen. In Glabbeek verwachten de onderzoekers daarentegen een bevolkingsafname van 5,8 procent, tegen de Vlaamse trend in dus. Op basis van het inwonersaantal op 1 januari 2023, toen Glabbeek 5428 inwoners telde, voorspellen de onderzoekers een inwonersaantal van 5.113 in 2033. Glabbeek is daarmee één van de Vlaamse gemeenten met de grootste bevolkingsafname tegen 2033.

Opvallend is dat er vooral een bevolkingsafname verwacht wordt, of amper een stijging, in de kleinere landelijke plattelandsgemeenten. Volgens Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) is de voorziene trend te wijten aan drie redenen. 

“De voorspelde bevolkingsdaling in Glabbeek toont vooral aan dat wij als gemeentebeleid het landelijk karakter van ons dorp maximaal beschermen en we van ons dorp geen stad willen maken zoals in vele andere gemeenten vandaag wel aan het gebeuren is. Wij laten bij landelijke appartementsbouw in onze gemeente slechts twee bouwlagen toe, terwijl grotere buurgemeenten zoals Lubbeek of Tielt-Winge wel hoogbouw van appartementen toelaten. Meer bouwlagen zorgt uiteraard voor meer inwoners, maar tast wel het landelijk karakter van een dorp aan. Een tweede reden is dat we amper migratie hebben in een klein dorp zoals het onze en de derde reden is het huidig beleid van de Vlaamse overheid waardoor op het platteland kleiner en dus betaalbaarder wonen quasi onmogelijk wordt.”