Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans komt met burgemeestersfront tegen fusies van gemeenten en steden.

Reekmans

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) verzet zich tegen de plannen van de hogere overheid die graag gemeenten en steden wil zien fusioneren, desnoods noodgedwongen. Samen met andere burgemeesters organiseert hij een front tegen hetgeen hij de fusiegekte noemt. "Al meerdere burgemeesters vormen dit front zoals de burgemeesters van het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem, de burgemeester van Linter, de burgemeester van het West-Vlaamse Heuvelland en anderen. Vandaag is pas de oproep vertrokken naar andere burgemeesters dit mee te laten steunen. Vandaag wordt de mogelijkheid van vrijwillige gemeentefusies misbruikt door sommigen met de valse bewering dat kleine gemeenten zich beter kunnen haasten om zelf een fusiepartner te kiezen omdat ze anders na 2030 zouden verplicht worden tot fuseren.”

Volgens Reekmans zijn heel wat burgemeesters van kleinere gemeenten het discours van sommige politici over verplichte gemeentefusies grondig beu. “De Vlaamse regelgeving maakt vandaag namelijk al vrijwillige gemeentefusies mogelijk en wie daar wil voor kiezen heeft hiervoor alle mogelijkheden.De Vlaamse regelgeving maakt vandaag al vrijwillige gemeentefusies mogelijk en wie daar wil voor kiezen heeft hiervoor alle mogelijkheden. De mogelijkheid van vrijwillige gemeentefusies wordt misbruikt door sommigen met de valse bewering dat kleine gemeenten zich beter kunnen haasten om zelf een fusiepartner te kiezen omdat ze anders na 2030 zouden verplicht worden tot fuseren. Daarom is het hoogtijd dat alle Vlaamse partijen eens kleur bekennen tegen de Vlaamse verkiezingen in mei 2024, zodat de kiezer dan tenminste duidelijk op voorhand weet welke partij al dan niet hun dorp wil afschaffen. Vandaag kennen we enkel het standpunt van cd&v en Vlaams Belang die tegen verplichte gemeentefusies zijn. Alle andere partijen blijven hier bewust vaag over uit angst voor de kiezer. Daarom neem ik nu het initiatief om met een burgemeestersfront een tegenoffensief in te zetten tegen verplichte gemeentefusies.”

Op de barricaden staan

Naar eigen zeggen gaat Reekmans, samen met heel wat collega-burgemeesters van andere kleinere gemeenten, nu op de barricaden staan voor het behoud van de Vlaamse dorpen. “Wij zullen met dit burgemeestersfront vooral actie voeren om van het fusiedebat een belangrijk verkiezingsthema te maken bij de Vlaamse verkiezingen in 2024. Dit is namelijk de enige manier om alle Wetstraatpartijen kleur te laten bekennen op voorhand, zodat ze niet geniepig verplichte gemeentefusies na de verkiezingen kunnen gaan invoeren zonder dat de burgers hierover hun stem konden laten horen. Met het burgemeestersfront zullen we alle Vlaamse kiezers duidelijk op voorhand informeren welke partijen hun dorp willen opdoeken en welke niet. Als we één ding geleerd hebben van de compleet mislukte fusiepoging in Boortmeerbeek en het recent referendum in Ruislede, waar maar liefst 91% tegen een fusie stemde, dan is het dat heel wat mensen nu eenmaal enorm gehecht zijn aan hun dorp. Daarom is het onze plicht als burgemeesters om vanuit de Dorpsstraten nu op te staan tegen de compleet wereldvreemde plannen van sommige Wetstraatpolitici.”

Volgens de burgemeester zijn de goed bestuurde gemeenten nog het enige waar mensen vertrouwen in hebben. “In de Vlaamse gemeentemonitor staan in de top 5 van gemeentebesturen, die het meeste vertrouwen krijgen van hun inwoners, enkel kleinere gemeenten die bovendien bestuurd worden door lokale dorpspartijen. We hebben daarom niet minder gemeenten nodig, maar meer lokale stads- en dorpspartijen die er nog wel in slagen de juiste mensen aan het roer van de gemeente te brengen. Het is net doordat de traditionele Wetstraatpartijen verkiezing na verkiezingen verliezen en peiling na peiling steeds kleiner worden dat ze ook lokaal nog amper degelijke kandidaten vinden om hun lijsten te vullen. Een burgemeester die vandaag beweert dat zijn/haar gemeente het niet meer aankan, levert eigenlijk het bewijs dat hij/zij al jaren zijn job niet kon of deed.(

Gemeenten doen het goed

Reekmans verwijst ook naar het feit dat in de top 50 van alle Vlaamse gemeenten, die financieel het gezondste zijn, er enkel kleinere gemeenten staan te pronken. “De bestuurs– en slagkracht van een gemeente heeft absoluut niets te maken met de grootte van een gemeente. Belangrijker is de visie, inzet, zuinigheid, daadkracht en bestuurskwaliteit van de lokale bestuurders. De sleutel van goed bestuur ligt daarom voornamelijk bij het (politieke) personeel in een gemeente en absoluut niet bij de grootte van een dorp. Dat het vooral de huidige minister van binnenlands bestuur is die vandaag voorop loopt om de kleinere gemeenten te willen opdoeken is ongezien. Want laat dit nu net de man zijn die als burgemeester Mechelen financieel naar de afgrond bracht en van zijn stad de absolute kampioen met de hoogste schuld per inwoner in Vlaanderen maakte. Daarom is het hoogtijd dat de burgemeesters van kleinere gemeenten die er al wel jaren in slagen hun dorp goed te besturen nu front gaan vormen en starten met een tegenoffensief om deze zoveelste waanzinnige en peperdure hervormingsplannen via de stem van het volk in 2024 tijdig een halt toe te kunnen roepen.”