Gemeenteraad dient subsidiedossier in van 1 miljoen euro voor heraanleg Rode in Glabbeek

Rode

Glabbeek dient een subsidiedossier in van één miljoen euro voor de heraanleg van de Rode.

Op de gemeenteraad gisteren werden de ontwerpplannen voor de heraanleg van de Rode unaniem goedgekeurd. Het gemeentebestuur kan nu een subsidiedossier indienen voor de aanleg van nieuwe fietspaden met 90% subsidies via het Vlaams fietsfonds.

Tussen de Dries en de gemeentegrens met Meensel-Kiezegem komen er op de volledige Rode nieuwe fietspaden: aanliggende in de zone 50 en gescheiden fietspaden in de zone 70. Naast de fietspaden wordt ook de gevaarlijke bocht heringericht en komen er snelheidvertragende ingrepen. Het volledig wegdek en de onderfundering wordt meteen ook volledig vernieuwd.

In de loop van volgend jaar volgt er nog een inspraakvergadering voor alle bewoners van de Rode om o.a. eventuele knelpunten aan inritten bij te sturen voor de definitieve uitvoeringsplannen worden opgemaakt. De werken zijn voorzien in 2025-2026.

 “De Rode is een straat die binnen het lokaal functioneel fietsroutenetwerk valt, waardoor we voor deze investering in nieuwe fietspaden 90% subsidies krijgen uit het Vlaams fietsfonds. Met ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 pakken we straat per straat grondig aan. We zetten hierbij hoog in op het aantrekken van subsidies, waardoor er enorm veel tijd kruipt in de voorbereidende fase van al deze wegendossiers. Zonder die subsidies zouden we nooit zoveel fietspaden kunnen aanleggen als kleine gemeente”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De totale kostprijs van deze werken bedraagt 1.368.000 euro.

Lees meer over