Drie sluikstorters betrapt op amper een week tijd in Glabbeek, boete is niet mild

stort

In Glabbeek werden er drie sluikstorters betrapt op amper een week tijd aan de glasbollen in de Grotestraat, aan de overzijde van de Spar. Daar staan bewakingscamera’s en die konden de overtreders op beeld vastleggen. In de gemeente betaal je als overtreder minimaal 912,20 euro per inbreuk.

De gemeente zet sinds kort mobiele sluikstortcamera’s in op meerdere sluikstortgevoelige locaties en op alle locaties waar glasbollen staan.

In de week van maandag 30 januari tot dinsdag 6 februari werden drie sluikstorters door de camera’s betrapt.

“Eender welke vorm van sluikstorten kost overtreders in Glabbeek een forse boete van minimaal 912,20 euro per inbreuk. Dit bedrag omvat de hoogste GAS-boete van 350 euro vermeerderd met dossierkosten van 94,8 euro en een minimale opruimkost van 467,40 euro of in totaal 912,20 euro. Hiermee wil de gemeente Glabbeek hardnekkige sluikstorters aanpakken en beboeten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en ook schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) vindt de controles en de boetes een goede zaak.

“Zwerfvuil en sluikstorten zijn problemen waar elke gemeente mee te maken heeft en het opruimen ervan kost de gemeenschap heel wat geld. Afval in het straatbeeld is voor veel inwoners een doorn in het oog, terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt. Glabbeek pakt het probleem van sluikstorten intussen al twee jaar zeer grondig aan door het gemeentelijk afvalcontainerpark quasi gratis te maken, de afvalbelastingen zeer laag te houden en tegelijk een nultolerantie voor overtreders in te voeren met zeer hoge boetes. We stellen vast dat sinds 2022 vooral het sluikstorten fors aan het verminderen is, behalve dan op enkele locaties waar sluikstorters hardnekkig blijven storten. Op deze locaties plaatsen we vanaf eind januari nu regelmatig sluikstortcamera’s om ook hier korte metten mee te kunnen maken.”

Volgens de burgemeester zijn de meeste sluikstorters geen inwoners van de gemeente. “Dat het hardnekkige sluikstorters zijn bewijst het feit dat zelfs camera’s hen niet afschrikken, ik vermoed wel dat de zware boete dit zal doen.”

 

 

stort
“Dat het hardnekkige sluikstorters zijn bewijst het feit dat zelfs camera’s hen niet afschrikken, ik vermoed wel dat de zware boete dit zal doen", zegt de burgemeester

Lees meer over