Antonius bezorgt Seppes hockeyteam royale steun

30 januari 2023 | 09u25 | Gepost door rik.poulman@te…
Antonius voor seppe

De traditionele Sint-Antoniusviering met verkoop van varkenskoppen in deelgemeente Wever op zondag 15 januari, leverde € 2.150 op voor het hockeyteam van Seppe Hemerijckx.

Op en rond 17 januari worden in verschillende Vlaamse dorpen Sint-Antoniusvieringen gehouden. Zo ook in Wever. Door de coronapandemie konden de vorige twee edities niet plaatsgrijpen. Editie ’23 werd een groot succes.

“Eindelijk mochten wij onze patroonheilige nog eens eren en vieren”, vertelt Danny Pieraets van Davidsfonds Glabbeek die samen met de parochie en FV Wever kermis gestalte gaf aan het feest. “Zowel de opkomst van geïnteresseerde mensen als de opbrengst van de pensen- en varkenskopverkoop waren verrassend hoog.”

Lees verder onder de foto
seppes team
Seppe is lid van het nationale team.

Dit jaar gaat de financiële steun naar het rolstoel hockeyteam waar Seppe Hemerijckx speelt. Zijn ambitie is om een rolstoel hockeyteam op te starten in Vlaams-Brabant . Tijdens de misviering van 29 januari werd in de zondagskerk van Kapellen de opbrengst, symbolisch met een cheque, overhandigd aan Seppe. “Die bedroeg € 2.150 euro en toont hoe gul de aanwezigen waren om de Weverse patroonheilige te eren en het goede doel te steunen”, aldus Danny.

Erkend als immaterieel erfgoed

De Vlaamse minister van Cultuur plaatste de Sint-Antoniusvieringen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De eeuwenoude traditie behoort vanaf nu officieel tot ons immaterieel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven.

Lees verder onder de foto
varkenskoppenverkoop

De viering van Sint-Antonius is van oorsprong een katholiek heiligenfeest. Tegenwoordig heeft het feest ook een werelds karakter, waaraan ook het lokale verenigingsleven zijn steentje bijdraagt. Sint-Antoniusvieringen zijn heuse volksfeesten waaraan honderden mensen uit diverse verenigingen deelnemen. In elke gemeente heeft de Sint-Antoniusviering haar eigen unieke karakter. De Sint-Antoniusvieringen brengen mensen van alle generaties samen. Ze spelen een belangrijke verbindende rol binnen de lokale gemeenschappen.

Lees meer over