Wassalon De Wasbaron uit Kessel-Lo krijgt de eerste Meester Jan-prijs

Jonas Vandendriessche (De Wasbaron) krijgt de Meester Jan-prijs in ontvangst van VVB-voorzitter Dieter Delrue
Voortaan krijgt elke twee jaar een Leuvense handelszaak met een originele Nederlandstalige of Vlaamse naam en allure de Meester Jan-prijs. Deze eerste keer ging de eer naar De Wasbaron uit Kessel-Lo.

Het forum 'Leuven Vlaams' van de Vlaamse Volksbeweging en VOS Vlaamse Vredesbeweging organiseerde in zaal Geertruihof hun jaarlijkse receptie. Daar hoorde ook een politieke boodschap bij, voor een zaal van Leuvense Vlaamsgezinden. Gastspreker en sociaal-flamingant Julien Borremans deed in een gesmaakte toespraak de nefaste gevolgen uit de doeken van de oprukkende verengelsing van ons hoger onderwijs.

In de zaal zaten onder meer: Axel Buyse (voormalig Vlaams diplomaat), fractieleider Zeger Debyser en raadslid Lies Verlinden (N-VA), kamerlid Joris De Vriendt en lijsttrekker Britt Huybrechts (Vlaams Belang).

Ook in de zaal: de genomineerden van de Meester Jan-prijs. Deze prijs gaat naar een originele Vlaamse naam van een Leuvense handelszaak. De prijs zag vanaf 2024 het levenslicht nadat er meer en meer zaken waren opgedoken met een anderstalige of nietszeggende naam. Het forum 'Leuven Vlaams' wil met de prijs de verengelsing in Leuven en daarrond aankaarten en aantonen dat Nederlands wél gaaf, commercieel en aantrekkelijk is.

De vijf genomineerden waren Poescafé (Leuvense koffiebar met katten), Boekarest (onafhankelijke boekhandel in het hart van Leuven), De Maekerij (een ontmoetingsplek en eetcafé in centrum Leuven), De Wasbaron (Wassalons in Kessel-Lo) en Zuut (Patisserie- en chocoladewinkel in het centrum van Leuven).

Het was Jonas Vandendriessche van De Wasbaron die dit jaar voor de eerste keer de prijs in ontvangst mochten nemen. Omdat, naast de naam, de Wasbaron ook een multicultureel cliënteel bereikt, is de verleiding groot om teksten en opschriften in het Engels te etaleren. De Wasbaron doet dat niet en dus kan je gerust spreken van een ambassadeur van de Nederlandse taal.

Naast de Meester Jan-prijs werden nog twee bijkomende prijzen uitgereikt:

De Pieter Coutereel-prijs ging naar professor Bart Maddens die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de Vlaamse Beweging en voor het sociaal gebruik en de uitstraling van het Nederlands;

en de Beschaamde Margriet-prijs ging naar KUL-rector Luc Sels die volgens de VVB en VOS een negatieve daad stelde tegenover de Nederlandse taal door bij de opening van het academiejaar meer ruimte voor het Engels aan de universiteiten te eisen.

“Meer Engels betekent altijd: minder Nederlands”, zo klonk het, “We moeten trots blijven op onze taal”. Daarom ook vindt de prijsuitreiking plaats op 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, ingericht door de UNESCO.

Lees meer over