Verkoop ’t Jongensschool blijft gemoederen verhitten

Katrien Houtmeyers

Het is al een tijdje bekend dat het huidige gemeentebestuur van Tielt-Winge de principiële intentie heeft om het gebouw dat bekendstaat als ’t Jongensschool (tegenover het gemeentehuis) te verkopen aan school De Met. Toch blijven er veel bezorgdheden en kritieken bestaan over die plannen. Vooral het lot van de bibliotheek die er gehuisvest is, en dat van de verenigingen die de zaal vaak huren voor activiteiten, baren veel mensen zorgen.

Hageland Actueel berichtte eerder al over de geplande verkoop van ’t Jongensschool. Hier verdedigde schepen van Patrimonium Gunther Clinkx (Open Vld/Wij) deze keuze. Hij liet onder meer optekenen: “Mensen moeten begrijpen dat je onmogelijk als gemeente alle patrimonium kan blijven betalen, je moet hier echt afwegingen maken en keuzes maken. Bovendien zorgen de opbrengsten er ook voor dat je de belastingen kunt laten dalen, dat is ook niet onbelangrijk.”

Maar Katrien Houtmeyers, de lijsttrekker van N-VA Tielt-Winge, laat weten not amused te zijn over de gang van zaken: “De manier waarop de liberale schepen van patrimonium dit dossier behandelt, kunnen wij als partij echt niet appreciëren. Er werd ons gezegd dat het contract zou vermelden dat verenigingen de zaal moeten kunnen blijven huren, maar de vraag is of het prijskaartje daarvan realistisch zal blijven. Daarop antwoordde schepen Clinckx tijdens de gemeenteraad dat de verenigingen naar zijn mening momenteel véél te weinig betalen voor de gemeentelijke zalen. Sta mij toe bezorgd te zijn als ik dat allemaal hoor.”

“Bovendien blijft het toekomstige lot van de bibliotheek heel vaag,” vervolgt Houtmeyers. “Dit frustreert me als politica die een goed draaiende bibliotheek erg belangrijk vindt, en het raakt me bovendien ook als mama van een dochter die hier in Tielt-Winge naar school gaat. Het spreekt voor zich dat wij dit als partij nauwgezet verder opvolgen.”

N-VA-fractievoorzitter Tom Werner treedt haar bij: "'t Jongensschool is cruciaal voor het verenigingsleven in Tielt. Wij hebben binnen de gemeenteraad dan ook gepleit voor een beleidsplan op basis van de behoeften van onze verenigingen en inwoners. De huidige piste van de meerderheid zou nadelig zijn voor zowel de verenigingen en de bibliotheekgebruikers als het gemeentebestuur zelf. Wij roepen het bestuur dan ook op om een alternatieve piste te bekijken voor dit iconische gebouw."

In ieder geval zal over de op til zijnde verkoop nog uitgebreid gedebatteerd worden binnen de gemeenteraad. Want daar moet het dossier nog passeren, alvorens er van een effectieve verkoop van het gebouw sprake kan zijn.

Lees meer over